Equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius

  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  • Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
Equips d'assessorament psicopedaògic de Barcelona

Districte

Adreça

CP

Telèfon

@

EAP Ciutat Vella

Placeta del Pi, 2

08002

933015530

a8900247@xtec.cat

EAP Eixample

Cr. de Mallorca, 219, 5a planta, 3a

08008

935545283

a8900415@xtec.cat

EAP Sants-Montjuïc

Cr. d'Olzinelles, 73, 3a. planta

08014

934317163

a8900245@xtec.cat

EAP Les Corts

Cr. de Galileu, 229

08014

934094335

a8900406@xtec.cat

EAP Sarrià-Sant Gervasi

Cr. de Bertran, 41

08023

932122755

a8900405@xtec.cat

EAP Gràcia

Cr. de la Mare de Déu de la Salut, 87

08024

935545324

a8900273@xtec.cat

EAP Horta-Guinardó

Cr. de Thous, 6-8

08024

935545284

a8900274@xtec.cat

EAP Nou Barris

Cr. del Nil, 27-29

08031

933402131

a8900243@xtec.cat

EAP Sant Andreu

Cr. de Sant Adrià, 20

08030

933603283

a8900244@xtec.cat

EAP Sant Martí

Gran Via de les Corts Catalanes, 924 baixos

08020

934861745

a8900248@xtec.cat

Accés a la intranet dels EAP

Enllaç a la intranet dels EAP