Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals, del Consorci d'Educació de Barcelona

L’assetjament escolar entre iguals preocupa a tota la comunitat educativa i a la nostra societat. Aquest assetjament pot tenir diferents orígens: físic, psicològic, sexual, sociocultural,.... Es pot manifestar dins del centre educatiu (aula, passadissos, pati,...) o fora del centre educatiu (carrer, parc,...). Però també es pot manifestar virtualment: ciberassetjament (xarxes socials, SMS,....).

El Consorci d’Educació de Barcelona, tenint present el protocol establert pel Departament d’Educació, ha contextualitzat aquest protocol a la ciutat de Barcelona. Així, l’objecte d’aquest protocol és definir les responsabilitats i procediment d’actuació per atendre les situacions d’assetjament escolar entre iguals, que es produeixin entre alumnes de centres públics o entre alumnes de centres privats a la ciutat de Barcelona.

Respecte al procediment d’actuació es vol destacar el següent:

 • La creació d’un formulari i un circuit de comunicació per tal de fer un seguiment de tot el procés: des que s’activa el protocol fins que es tanca amb les seves conclusions i propostes de millora.
 • Posar en rellevància l’equip de valoració en aquest procés i la seva composició. Incloure en aquest equip un membre docent de la comissió de convivència
 • L’informe que haurà d’emetre l’equip de valoració haurà de plasmar:

  • Mesures de protecció, atenció i educatives per l’alumne/a amb el rol d’assetjat i l’alumne/a amb el rol d’assetjador.
  • Si escau, propostes de millora en les actuacions que s’han dut a terme a l’aula i al centre en la detecció i prevenció de l’assetjament escolar.

Per acabar, es vol destacar el paper fonamental que la Inspecció i l’EAP tenen en tot aquest procés; des de l’acompanyament i l’assessorament.

Documents del protocol

 1. Circuit de procediment d’actuació per atendre les situacions d’assetjament escolar entre iguals a la ciutat de Barcelona, PDF
 2. Protocol  de prevenció, detecció  i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
 3. Indicadors
 4. Formulari de comunicació d’activació del protocol d’assetjament escolar entre iguals (accés a l'àrea privada de centres educatius)
 5. Procés de valoració:

 

6. Fases intervenció:

 

7. Protocols associats

 

8. Programes i projectes de prevenció