Formació professional de grau bàsic. Preinscripció 2022-2023

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar un cicle de formació professional de grau bàsic encara que cursin altres ensenyaments al mateix centre.