Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Mak3rs

MAK3RS és un projecte d’Ajuda en Acció que apropa la robòtica i la impressió 3D a centres educatius amb joves en risc d'exclusió, amb els objectius de reduir l’escletxa digital, fent accessible la formació tecnològica, posant especial èmfasi en l'educació en valors i l'enfocament de gènere i despertar l’interès pel coneixement en l'àmbit de la ciència i la tecnologia, per obrir les portes d'accés a aquest sector i fomentar l'emprenedoria.

Hem desenvolupat, amb un equip d'instructors de BQ i educadors especialitzats, una metodologia pròpia de MAK3RS en què es treballa, per equips, en projectes connectats a les necessitats del seu entorn i orientats a la resolució de reptes socials, amb aplicació dels resultats en el seu àmbit quotidià.

A més a MAK3RS ens assegurem la sostenibilitat de l'ensenyament tecnològic, formant i capacitant al professorat. El format de Club es desenvolupa fora de l’horari lectiu com activitat extraescolar que dona continuïtat i consolida els aprenentatges assolits en anys anteriors en horari lectiu mitjançant GEN10S i Mak3rs.