Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Impulsem la robòtica

El programa “Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula” esdevé una oportunitat per aprofundir de forma sistemàtica i competencial en el desenvolupament d’un conjunt d’activitats orientades al treball per projectes sobre la plataforma Arduino. L’objectiu és que l’alumnat treballi des d’una perspectiva oberta i activa, en plataformes obertes sota el concepte de programari i maquinari lliures que disposen d’una gran comunitat d’usuaris arreu del món.

Les activitats, experiments i projectes, inicialment adreçades a l’alumnat de quart d’ESO que cursa la matèria optativa de Tecnologia, es realitzen amb un kit que inclou components electrònics, dispositius de control i elements mecànics de recolzament en una sèrie de mini-projectes o activitats de control. L’objectiu d’aquests experiments és ajudar l’alumnat a transformar el seu rol d’usuaris de tecnologia en creadors de tecnologia des d’una perspectiva globalitzadora amb mirada.