Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Gen 10s Primària

GEN10S és un projecte d’Ajuda en Acció que es fa en col·laboració amb Google.org, i que promou l’aprenentatge de programació per fomentar una major igualtat d’oportunitats en l'aprofitament de l'entorn digital, reduir les barreres socioeconòmiques i de gènere i impulsar l'emprenedoria, generant oportunitats per al futur educatiu i professional de l'alumnat.

  • Formar en programació fent servir Scratch, mitjançant la resolució de reptes socials.
  • Contribuir a desenvolupar competències digitals, socials i educació en valors

La formació ha d’estar integrada en l’horari lectiu per garantir la igualtat d’oportunitats de nens i nenes, amb independència de qualsevol condicionant econòmic i/o social. Volem contribuir a reduir l’escletxa digital i volem també lluitar contra l’escletxa de gènere existent en el sector tecnològic. La metodologia que fem servir inclou accions concretes per treballar formalment per la igualtat de gènere i per la visibilització de les dones en l’àmbit tecnològic al llarg de la història.