Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Suport educatiu i recursos

Talk to me. Convocatòria per al curs 2017-2018

Talk to me és un projecte que apropa l’anglès com a llengua estrangera al context educatiu, que des de la vessant més pràctica del plurilingüisme, proporciona un tècnic/a de suport lingüístic en llengua anglesa als centres públics d´infantil, primària, secundària i formació professional de Barcelona. L’objectiu principal és millorar la competència comunicativa de l’alumnat, en anglès, mitjançant la interacció oral.

En aquest marc, el Consorci d’Educació de Barcelona i Barcelona Activa, ofereixen una nova edició del projecte Talk to me a un màxim de 30 centres educatius per al curs 2017-2018. Durant els mesos de febrer a juny, el tècnic/a de suport lingüístic en llengua anglesa està al centre, esdevé tant un referent lingüístic per a l’alumnat com un ajut per al professorat d’anglès, així com un exemple de plurilingüisme al centre, un reforç del treball oral a l’aula i un model correcte d’ús de l’anglès. Tanmateix, és un veritable suport a la conversa en llengua anglesa i un recolzament a l’elaboració de materials en anglès.

Termini de presentació de sol·licituds

  • Les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant la tramitació electrònica per EACAT/e-Valisa entre els dies 20 i 26 de gener de 2018, ambdós inclosos.

Els centres educatius interessats a participar-hi poden presentar la sol·licitud i formalitzar la inscripció a través de:

Normativa

  • Resolució per la qual es convoca la participació de centres públics d’educació primària i secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona en el projecte “TALK TO ME”
  • Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a participar en el projecte de suport lingüístic en llengua anglesa “TALK TO ME” adreçatals centres públics d’educació primària i secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona, i se n'obre la convocatòria adreçada als centres interessats a participar-hi el curs escolar 2017-2018.
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail