Fabricació digital com a recurs per a l’aprenentatge

El Programa pedagògic dels Ateneus de Fabricació és fruit de l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona.

  • L’Ajuntament aporta les instal·lacions, la tecnologia, les màquines i el suport dels tècnics.
  • El Consorci d’Educació de Barcelona aporta el suport educatiu i la direcció pedagògica mitjançant un tècnic a temps complert.

Objectius i criteris

L’objectiu del Programa Pedagògic és explorar els valors educatius de la fabricació digital i crear els vincles i l’encaix de la fabricació digital amb el sistema educatiu.

L’enfocament de les activitats proposades vol fomentar la creativitat, la recerca, l’experimentació i l’aprenentatge conjunt mitjançant la reflexió sobre els processos de creació i fabricació i posa l’èmfasi en el desenvolupament de projectes interdisciplinaris que ofereixin a l’alumnat l’oportunitat de caminar de la idea a l’objecte aplicant continguts curriculars de les diferents àrees i competències personals i d’aprenentatge que promoguin l’èxit escolar, la innovació educativa, la competència tecnològica i l’orientació professional.

A qui va adreçat el Programa Pedagògic dels Ateneus de Fabricació?

  • Alumnat, professorat i centres educatius (primària, secundària i formació professional i escoles d’art i disseny)
  • Alumnat i professorat de les Facultats de Pedagogia i Ciències de l’Educació
  • Altres professionals de l’educació (inspecció, serveis educatius, tècnics d’educació...)
  • Comunitat educativa

Activitats

Els reptes

  • Aconseguir entendre i utilitzar la fabricació digital com un recurs d’aprenentatge d’alta intensitat
  • Avançar en la definició i assoliment de la competència tecnòlògica: del 2D al 3D
  • Ensenyar i aprendre sobre disseny
  • Conèixer i entendre els canvis socials que implica un món amb fabricació digital

Contacte

enllaç a Web Ateneus de Fabricació

 

Exemples de projectes

lleó

Ocell

Dona

Avió

Departament de català

Posa llapis