El programa Eines per al canvi

Eines per al Canvi  és un programa d’acompanyament per a la transformació educativa dels centres. Parteix d’una perspectiva orientada a la creació d’una cultura nova dins del propi centre que generi un canvi d’orientació per a la millora dels aprenentatges de tots els infants i joves. Aquesta transformació es fonamenta en els marcs de referència pedagògica actuals i en els valors d’equitat, inclusió, cultura col·laborativa, rigor i sostenibilitat.

El Consorci d’Educació de Barcelona i la Direcció general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital han acordat impulsar conjuntament les dues iniciatives del Programa d'innovació pedagògica d'acceleració de la transformació educativa i el programa Eines per al Canvi del Consorci d’Educació de Barcelona, ateses les similituds entre ambdós programes. 

El programa d'innovació pedagògica Eines per al Canvi és un programa que promou l'actualització del projecte educatiu dels centres participants amb l’acompanyament professional i la dotació dels recursos i les eines necessàries per impulsar processos de transformació educativa en els àmbits de l’organització, les metodologies d’ensenyament i aprenentatge, i el treball en xarxa intern i amb l’entorn.