Eines per al Canvi

El programa Eines per al canvi

Eines per al Canvi  és un programa d’acompanyament per a la transformació educativa dels centres. Parteix d’una perspectiva orientada a la creació d’una cultura nova dins del propi centre que generi un canvi d’orientació per a la millora dels aprenentatges de tots els infants i joves. Aquesta transformació es fonamenta en els marcs de referència pedagògica actuals i en els valors d’equitat, inclusió, cultura col·laborativa, rigor i sostenibilitat.

Diàlegs

Espai dedicat a la difusió dels debats -en format audiovisual- sobre temes d’innovació educativa que s’aniran impulsant des del Consorci d’Educació, amb la participació dels directors i directores dels centres educatius públics de la ciutat.