Biblioteca escolar

Els centres educatius de la ciutat que vulguin millorar les seves biblioteques compten amb dues línies de suport: el programa de dinamització de la lectura promogut des dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) i el programa de biblioteca escolar “Puntedu” del Departament d’Ensenyament.

També cal mencionar la millora qualitativa que el “Pla Bibes” va suposar per a tots els centres municipals de la ciutat i que ha situat un estàndard de qualitat a seguir per la resta de centres educatius.

Actualment hi ha 159 centres de primària i secundària que han participat del programa de biblioteca escolar “puntedu”. Per altra banda, gràcies a l’Institut d’Educació de Barcelona i a la Biblioteca Artur Martorell, 53 centres públics de la ciutat han incorporat el programa de gestió bibliotecària Absys.edu a la seva biblioteca escolar.

Activitats de dinamització

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRPs) de cada districte de la ciutat ofereixen als centres educatius diverses activitats de formació i de dinamització de les biblioteques escolars i de foment de la lectura entre els alumnes de totes les edats.

Centres Biblioteca escolar "puntedu" de Barcelona

Des de l’any 2005 fins a un total de 159 centres educatius de Barcelona de primària i de secundària, públics i concertats, han participat en aquest programa del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’impulsar i consolidar el funcionament de la biblioteca escolar, com a eina bàsica i habitual d’aprenentatge i coneixement oberta a tota la comunitat educativa, i aconseguir millorar la competència lectora de l’alumnat.

Enllaços relacionats