Trobada de corals d'infantil i primària

El Cant Coral és un excel.lent mitjà d’expressió musical col.lectiva, esdevé la base fonamental per a la pràctica musical a l’escola i té un paper molt important en la formació personal i social dels infants i dels joves.

A la ciutat de Barcelona, el Consorci d’Educació s’encarrega de la gestió d’aquesta activitat.