Suspensió temporal del tràmit de certificació de formació 

Atès el gran volum de sol·licituds que s’estan rebent d’incorporació de certificats de formació a l’expedient personal, majoritàriament a causa dels diferents processos extraordinaris d’estabilització, us informem que a partir de la publicació d’aquest comunicat queda suspès temporalment aquest tràmit, de manera que no s’acceptarà cap sol·licitud més fins a nou avís.

Les persones que hàgiu d’acreditar formació de cara a la valoració de mèrits en els propers processos selectius —tant si ara no ho podeu tramitar per la suspensió temporal del tràmit, com si en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació en el procés selectiu no teniu gravades les certificacions de formació en el vostre expedient personal a causa de l’acumulació de sol·licituds— podreu incorporar directament les acreditacions de formació a través del portal per a les inscripcions de participació en el procés selectiu, i així es podran tenir en compte en la valoració els mèrits corresponents.

S’exceptuen d’aquesta suspensió les persones interines que hagin de presentar el certificat de formació de juliol per a la formalització d’un nomenament aquest mateix mes. A l’enllaç següent hi podeu trobar més informació:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/nomenaments-juliol/

Més endavant, us informarem de la reobertura de la tramitació.

Atentament,

 

Barcelona, 28 de juliol de 2022