Professorat i PAS

Fons d’Acció Social de l’any 2018

A la Gaseta Municipal del dia 3 de juny de 2019, s’ha publicat l’anunci de les bases que regeixen la convocatòria de la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons d’Acció Social de l’any 2018 adreçats al personal municipal.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà el 4 de juny i finalitzarà el 3 de juliol de 2019 (ambdós inclosos).

Sol·licitar l'ajut

Tot el personal de l’Ajuntament de Barcelona i organismes autònoms que tenen accés a la intranet i que vulguin demanar l’ajut del Fons d’Acció Social ho hauran de fer mitjançant el formulari telemàtic (és el mateix de l’any) i que, com a qualsevol altre servei del portal, també podran fer la sol·licitud en nom d’un altre.

Per al personal que no tingui accés al formulari telemàtic (OA) podeu utilitzar aquesta instància:

Instància FAS 2018, PDF

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades dels documents preceptius establerts en l’annex de documentació de les bases.

En aquesta convocatòria es mantenen tots els programes d’ajuts de la convocatòria anterior i s’afegeixen 2 nous:

  • Taps ortopèdics (Programa d’ajut per pròtesis auditives).
  • Vacunes no incloses en el Pla de vacunacions del servei Públic de Salut i recomanades per un metge/ssa pediatre (Programa d’ajut per a tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social, sempre que siguin realitzats per personal col·legiat de l’especialitat o per prescripció facultativa).

També, s’han incorporat els següents canvis :

  • En el cas de qualsevol ajut per fills/es entre 18 i 25 anys, que hagin treballat durant l’any 2018, s’ha de presentar el certificat d’ingressos de l’any 2018, atès que aquests ajuts s’aprovaran si els ingressos d’aquest fill/a no superen el 75% del SMI (Salari Mínim Interprofessional ).
  • A l’ Ajut per Escola bressol, es fa referencia a les despeses de l’any natural ( 2018) i no del curs escolar. Per aquest exercici, atès que l’Agència Tributària aplica una deducció a les mares treballadores per aquestes despeses, no s’abonarà aquest ajut a aquells progenitors/es que s’apliquen aquesta deducció en la declaració de renda. Només es podrà abonar a aquells progenitors/es que acreditin que l’altre progenitor/a no ha treballat en el 2018, i per tant, no té dret a la deducció fiscal.

Per a qualsevol dubte o consulta que tinguin els/les empleats/ades que demanin ajuts cal que s’adrecin a l’Oficina d’Atenció al Personal, al telèfon 27770 (Maribel ) o per correu electrònic a l’adreça de l’oficina oap@bcn.cat.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail