Fons d’Acció Social

A la Gaseta Municipal del dia 12 de febrer del 2021, s’ha publicat l’anunci de les bases que regeixen la convocatòria de la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons d’Acció Social de l’any 2020 adreçats al personal municipal.

Convocatòria 2020

Termini

El període per presentar les sol·licituds és del 17 de febrer al 16 de març de 2021 (ambdós inclosos).

Sol·licitar l'ajut

Les sol·licituds en suport paper es presentaran en els registres de l’organisme on es presta serveis, i s’adreçaran al departament de personal corresponent.

Bases dela convocatòria FAS 2020, PDF

Instància FAS 2020, PDF

Les sol·licitud hauran d’anar acompanyades dels documents preceptius establerts en l’annex de documentació de les bases.

En aquesta convocatòria es mantenen tots els programes d’ajuts de la convocatòria anterior.

Per a qualsevol dubte o consulta que tinguin les persones que demanin ajuts  s'hauran d'adreçar a l’Oficina d’Atenció al Personal, mitjançant la bústia oap@bcn.cat, indicant al tema “consulta FAS 2020".

Llistats

Resultats provisionals de sol·licituds aprovades i denegades, PDF