Convocatòria per a la concessió d'ajuts del Fons d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2021

La convocatòria es regeix per les Bases aprovades pel decret de l’Alcaldia de data 12 de maig de 2022, publicat en la Gaseta Municipal del dia 16 de maig de 2022.

Bases de la convocatòria, PDF

Informació sobre la convocatòria, PDF

Termini

El període per presentar les sol·licituds és del 17 de maig al 16 de juny de 2022 (ambdós inclosos).

Sol·licitar l'ajut

El personal de l’Ajuntament de Barcelona, i el personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació que disposen d’accés a la Intranet Municipal, hauran de presentar la sol·licitud via telemàtica, disponible a l’espai de l’Oficina d’Atenció al Personal de la Intranet, dins l’apartat Ajuts /Fons d’Acció Social