Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Fons d’Acció Social de l’any 2019

A la Gaseta Municipal del dia 12 de febrer del 2020, s’ha publicat l’anunci de les bases que regeixen la convocatòria de la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons d’Acció Social de l’any 2019 adreçats al personal municipal.

Termini

El període per presentar les sol·licituds és del 13 de febrer al 12 de març de 2020 (ambdós inclosos).

Sol·licitar l'ajut

Les sol·licituds en suport paper es presentaran en els registres de l’organisme on es presta serveis, i s’adreçaran al departament de personal corresponent.

Instància FAS 2019, PDF

Bases dela convocatòria FAS 2019, PDF

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades dels documents preceptius establerts en l’annex de documentació de les bases.

En aquesta convocatòria es mantenen tots els programes d’ajuts de la convocatòria anterior.

Per a qualsevol dubte o consulta que tinguin els/les empleats/ades que demanin ajuts cal que s’adrecin a l’Oficina d’Atenció al Personal, al telèfon 27770 (Maribel) o per correu electrònic a l’adreça de l’oficina oap@bcn.cat

 

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail