Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Torna

Borsa Ajuntament de Barcelona

09/2017 Convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat al Grau universitari en Arts i Disseny impartit a l’Escola Massana

Data límit instància Del 25 de novembre fins al 14 de desembre de 2017
Bases Bases de la convotacòria
Formulari Formulari de sol·licitud, 76.8 KB
Formulari Declaració responsable, 48.1 KB
Llista Llistat provisional d'aspirants admesos, 117.1 KB
Llista Llista definitiva d'admesos i exclosos, 114.9 KB
Llista Convocatòria d'entrevistes, 107.7 KB
Llista Relació de persones que passen a formar part de la borsa, 105.4 KB
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail