Torna

Borsa docent de l'Ajuntament de Barcelona

08/2017 Borsa de personal docent per a centres de titularitat municipal: període per a l'ampliació d'especialitats

Data límit instància Del 15 al 23 de juny de 2107
Base convocatòria Convocatòria, 28,1 KB