Torna

Borsa docent de l'Ajuntament de Barcelona

07/2017 Convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals

Data límit instància del 6 al 28 d'abril de 2017
Bases Bases de la convocatòria, 76,5 KB
Solicitud Formulari de sol·licitud, 53,8 KB
Formulari Declaració jurada de no haver estat condemnat per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, 48,1 KB
Llistats provisionals Anunci dels llistats provisionals d'admesos i exclosos, 33,1 KB
Admessos Llistat provsional d'admesos, 198,3 KB
Exclosos Llistat provsional d'exclosos, 137,5 KB
Llistats definitius Anunci dels llistats provisionals d'admesos i exclosos, 28,9 KB
Admessos Llistat definitiu d'admesos, 215,1 KB
Exclosos Llistat definitiu d'exclosos, 137,7 KB