Torna

Borsa Ajuntament de Barcelona

07/2017 Convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals

Data límit instància del 6 al 28 d'abril de 2017
Bases Bases de la convocatòria, 76.5 KB
Sol·licitud Formulari de sol·licitud, 53.8 KB
Formulari Declaració jurada de no haver estat condemnat per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, 48.1 KB
Llistats provisionals Anunci dels llistats provisionals d'admesos i exclosos, 33.1 KB
Admessos Llistat provsional d'admesos, 198.3 KB
Exclosos Llistat provsional d'exclosos, 137.5 KB
Llistats definitius Anunci dels llistats provisionals d'admesos i exclosos, 28.9 KB
Admessos Llistat definitiu d'admesos, 215.1 KB
Exclosos Llistat definitiu d'exclosos, 137.7 KB