Torna

Borsa docent de l'Ajuntament de Barcelona

BGM/2022 Convocatòria del procés selectiu per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim temporal al Grau universitari en Arts i Disseny impartit a l’Escola Massana

Data límit instància Del 16 al 30 de novembre de 2022
Bases de la convocatòria
Llista provisional de persones aspirants admeses, 337,5 KB
Llista definitiva de persones aspirants admeses, 323,7 KB