Torna

Convocatòria

4/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de tècnic/a superior en Psicologia Clínica (Educació Inclusiva)

Data límit instància del 4 al 14 de juliol de 2022
Detall de la convocatòria, 274 KB
Llista Persones aspirants admeses i excloses, 303,6 KB
Proposta nomenament (deserta),, 292,4 KB

 

 

 

Actualització: contínua, en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades: PDF