Torna

Convocatòria

01/2022-LLD CONVOCATÒRIA per a la provisió per lliure designació interadministrativa del lloc de treball de director/a d'Àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci d’Educació de Barcelona

 

 

 

Actualització: contínua, en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades: PDF