Torna

Els centres de la Zona Nord es transformaran el proper curs per ampliar i millorar l’oferta educativa pública

26/01/2024

Les escoles Ciutat Comtal, Ferrer i Guàrdia, Mestre Morera i Elisenda de Montcada el proper curs 2024-2025 es convertiran en instituts escola i l’Institut Pablo Ruiz Picasso passarà a ser un centre d’estudis postobligatoris. A més, l’Aula de Formació d’Adults Ciutat Meridiana esdevindrà centre de formació d’adults i s’instal·larà a l’edifici actual del Centre d’Educació Especial Sant Joan de la Creu.

La transformació integral de la Zona Nord, que comprèn els barris de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana, s’iniciarà el proper curs 2024-2025 i les actuacions que es duran a terme suposaran l’ampliació i millora de l’oferta educativa en la zona amb l’índex més alt d’alumnat en situació de vulnerabilitat social de la ciutat, que es troba actualment al 64,7%. 

Aquesta transformació preveu que les quatre escoles de la zona esdevinguin, a partir del proper curs 2024-25, instituts escola. Paral·lelament, l’Institut Pablo Ruiz Picasso tancarà progressivament els grups d’ESO i es convertirà, més endavant, en un centre d’estudis postobligatoris que oferirà batxillerat i cicles formatius.

També es donarà resposta a una antiga reivindicació de la zona i l’Aula de Formació d’Adults Ciutat Meridiana passarà a ser un centre de formació d’adults que ocuparà les instal·lacions on actualment hi ha el Centre d’Educació Especial (CEE) Sant Joan de la Creu, que es traslladarà a l’equipament de l’Escola Rec Comtal, al barri de Trinitat Vella.

La posada en marxa d’aquestes transformacions no només suposarà la renovació i millora dels projectes pedagògics dels centres, sinó que també implicarà l’ampliació de l’oferta educativa: es passarà de les 3 línies d’ESO actuals a l’Institut Pablo Ruiz Picasso a 6 línies distribuïdes entre els diferents instituts escola de la zona, tot i que es preveu que en el futur n’acabin sent 5, ja que l’Escola Elisenda de Montcada passarà de ser una escola de dues línies a un institut escola d’una sola línia.

 

Més formació professional a la zona

A més, l’Institut Picasso guanyarà oferta de formació professional que abans no existia en aquest territori. L’Ajuntament de Barcelona destinarà, aquest any, 500.000 euros per a l’adequació inicial de diversos espais, i es preveu una inversió, a través del Pla de Barris, per dur a terme actuacions de millora als equipaments. Les característiques dels equipaments actuals fan possible que les escoles puguin incloure també l’etapa secundària, excepte en el cas de l’Escola Ferrer i Guàrdia, que ubicarà, a partir del curs 2025-26, les seves línies d’ESO a les instal·lacions de l’actual CEE Sant Joan de la Creu, on també hi haurà el Centre de Formació d’Adults Ciutat Meridiana.

Aquesta transformació global de la zona persegueix diversos objectius encaminats a reforçar l’oferta educativa en una zona amb un alumnat en ensenyaments obligatoris que pateix un índex de situació de vulnerabilitat del 64,7% i on la població de 3 a 16 anys ha augmentat en els últims 7 anys un 7,8%. El 34% del total de l’alumnat té nacionalitat estrangera i d’aquests, el 75% es troben en situació de vulnerabilitat social.

Actualment, els centres públics dels barris de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana escolaritzen el 70,3% de l’alumnat de primer d’ESO, del qual un 81,9% es troba en situació de vulnerabilitat social.

La transformació que es tirarà endavant pretén reduir la segregació afavorint l’arrelament de les famílies en aquests barris i facilitar la continuïtat de primària a secundària a través del model d’institut escola, ja que en els darrers 6 cursos, només el 56% d’alumnat de primer d’ESO ha escolaritzat, de mitjana, a la mateixa zona. 

 

Una intervenció sistèmica

En la planificació d’aquestes intervencions s’ha tingut en compte la idiosincràsia d’una zona amb alts índex de vulnerabilitat i aïllada geogràficament, de manera que l’abordatge s’ha dissenyat a partir d’una mirada global que dona resposta a la seva singularitat i que inclou la possibilitat d’apropar-hi els serveis educatius.

Tal i com es desprenia de l’avaluació realitzada sobre les transformacions integrals empreses pel Consorci d’Educació en els darrers anys, la intervenció que tindrà lloc a la Zona Nord no es limita a canvis puntuals, sinó que busca capgirar la situació del conjunt del territori en el qual s’executarà.

La visió sistèmica d’aquesta transformació ha estat fonamental a l’hora de planificar la intervenció, que ha posat especial atenció en el paper que juguen els centres afectats en l’ecosistema de la zona educativa. També es tindran en compte altres recomanacions de caire metodològic que assenyalava aquesta avaluació, com per exemple la millora del diàleg entre l’administració i la comunitat educativa durant el procés de transformació. De fet, durant els últims mesos s’han mantingut diverses reunions i la proposta ha estat participada amb els agents educatius de la zona.

 

Més informació Nota de premsa