Torna

El curs 2023-2024 s’iniciarà amb tres nous centres educatius a la ciutat

24/02/2023

El proper curs 2023-2024 es posa en marxa un nou institut a Gràcia, l’Institut Vallcarca, i s’incorporen a la xarxa pública l’Institut Escola Sant Felip Neri a Ciutat Vella i l’Escola Segre a Sant Andreu. L’oferta inicial s’adequa a una previsió de descens de la demanda a I3, amb 336 alumnes menys segons el padró.

L’oferta inicial de places per al curs 2023-2024 a I3 és de 11.948, de les quals 5.801 en centres públics i 6.147 en centres concertats, amb una demanda estimada de 10.416 places. Aquestes places estan distribuïdes en 179 centres públics (amb 278 grups) i 147 concertats (amb 287 grups). El decrement de les places s’explica per la disminució de ratis, en funció de les necessitats de cada zona educativa. 

El 78% de l’alumnat que cursarà el curs 2023-2024 està escolaritzat a I2 en el curs actual segons consta en el RALC, el número d’inscripció en el Registre d’alumnes de Catalunya que identifica cada alumne. D’aquest,  4.606 estan matriculats a escoles bressol i llars d’infants públiques i 3.535 a llars d’infants privades, per un total de 8.141.

 

Novetats en l’oferta per al curs 2023-2024

Pel que fa a l’oferta pública, hi ha dos centres més que el curs passat per la incoporació a la xarxa pública de l’Escola Sant Felip Neri a Ciutat Vella (Institut Escola Sant Felip Neri) i l’Escola Mare de Déu de la Soledat a Sant Andreu (Escola Segre). Totes dues donaran resposta així a la necessitat d’escola pública en els districtes respectius i s’avançarà en la necessitat d’equilibri entre el nombre de residents i l’oferta d’educació incrementant el pes de la pública.

Aquestes dues incorporacions a la xarxa pública, juntament amb el tancament de l’Escola Nostra Senyora del Carme (Sants-Montjuïc) per cessament de l’activitat, expliquen que hi hagi tres centres menys de concertada per al curs vinent.

Finalment, també es mantenen els grups addicionals per necessitats d’escolarització, en aquest cas a Sants-Montjuïc (l’Escola Francesc Macià), a Sant Andreu (Escola El Sagrer) i Gràcia (Escola Reina Violant); i s’inicia una segona línia estructural a l’Institut Escola El Molí (Nou Barris).

 

Oferta inicial i novetats a 1r d’ESO

A 1r d’ESO s’oferten 195 grups en 75 centres públics d’arreu de la ciutat, el mateix nombre que l’any passat. La pèrdua d’un grup a la concertada s’explica amb la integració de l’Escola Sant Felip Neri a la xarxa pública.

 Entrarà en funcionament l’Institut Vallcarca (Gràcia), de dues línies, que s’ubicarà de forma provisional en l’equipament de l’Escola Pare Poveda, fins que no estigui finalitzada la construcció definitiva del seu equipament; i l’Institut Escola Sant Felip Neri (Ciutat Vella) s’incorpora a la xarxa pública amb un grup. A més, es crea un grup addicional a l’Institut Flos i Calcat (Nou Barris), i l’Institut Escola Londres (Eixample) recupera una línia. L’Institut Escola Angeleta Ferrer (Eixample) i l’Institut Teresa Pàmies (Horta-Guinardó) deixaran de tenir un grup addicional.

L'Institut Vall d’Hebron (Horta-Guinardó) de dues línies d’ESO i l'Institut Guineueta (Nou Barris), amb 1 única línia, deixaran d'impartir primer d’ESO, ja que són centres que passaran a oferir estudis postobligatoris, i que concentrin l'oferta formativa de diferents famílies professionals, generant així complicitat entre els centres formatius i l'activitat empresarial del sector.

Pel que fa a les adscripcions, es continua treballant en la simplificació dels instituts adscrits per buscar l’equilibri i per millorar  la continuïtat dels projectes pedagògics de les escoles als instituts en el pas de primària a secundària. Es treballa perquè en el curs 2024-2025 el 96% de les escoles estiguin adscrites a 2 o 3 centres de secundària i que un d’ells sigui l’institut de referència. En el curs 2017-2018, el 82% de les escoles tenia 2 o 3 instituts adscrits.

Es treballa per un model de pas de primària a secundària que promogui una educació de més qualitat a l’alumnat, i que faciliti als centres educatius la coordinació de les seves accions pedagògiques per aconseguir itineraris educatius coherents, a fi de garantir la continuïtat de tot l’alumnat i per tal de lluitar contra la segregació. Les adscripcions asseguren la continuïtat pedagògica entre les dues etapes educatives com en el pas de l’alumnat al centre de secundària.

 

Reserva de places d’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu

La reserva de places és clau per construir una xarxa d’escoles diverses, inclusives i equivalents, i per garantir les mateixes oportunitats educatives a tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva situació personal, social o econòmica. Es continua millorant en el procés de detecció de l’alumnat amb Necessitats específiques de suport educatiu (NESE), tan en el que s’incorpora a I3 com a 1r d’ESO, amb l’acompanyament a les famílies què es fa a través de sessions informatives sobre els suports i les mesures que l’escola inclusiva disposa per donar resposta a les necessitats d’aquest l’alumnat.

En la preinscripció, i per primera vegada, es farà una oferta de places de reserva diferenciada per a l’alumnat tipus A i tipus B.

 

Acompanyament a l’alumnat amb NESE en la Campanya de preinscripció

Enguany com a novetat, a més de les sessions informatives de la campanya de preinscripció a I3 i a 1r d’ESO, del 13 al 27 de febrer en els 10 districtes de la ciutat, es fan 5 sessions informatives específiques per acompanyar a les famílies amb infants amb NESE A respecte les singularitats de l’escolarització i assessorar-les sobre el procediment.

La preinscripció escolar per al curs vinent està prevista entre els dies 6 al 20 de març per a l’alumnat de segon cicle d’infantil i primària (de 3 a 12 anys), i entre els dies 8 al 20 de març per a l’alumnat de secundària obligatòria (de 12 a 16 anys). Aquest any, com ja va passar el curs passat a la ciutat, la campanya de preinscripció serà totalment telemàtica, les 24h del dia durant els 7 dies de la setmana, i no caldrà desplaçar-se als centres per fer la sol·licitud ni per aportar la documentació.

El 13 de febrer es va iniciar la campanya de comunicació del procés de preinscripció amb el lema “Suma’t  a l’Educació que suma a Barcelona”. Per tal de facilitar al màxim aquest procés, al lloc web Edubcn.cat es pot trobar tota la informació de l’oferta educativa de Barcelona, la guia dels centres, la seva àrea d’influència, els centres adscrits i les activitats de portes obertes, amb la possibilitat de traduir el contingut en diversos idiomes.

Per altra banda, al web Preinscripcio.gencat.cat es troba tota la informació sobre la preinscripció en línia i un “centre d’ajuda” amb materials de suport per acompanyar a les famílies en la presentació i el seguiment de la sol·licitud, amb preguntes freqüents, vídeos tutorials podcast i la guia de la preinscripció.

 

Oficines d’escolarització

Aquest curs també s’ofereixen les vuit oficines d’escolarització per ajudar a les famílies a fer la preinscripció a partir l’1 de març per fer atenció informativa i del 6 de març per fer el suport a la preinscripció, amb cita prèvia. Per donar servei a tota la ciutat i a la resta de districtes on no s’obren oficines d’escolarització, restarà oberta també l’oficina d’atenció del Consorci d’Educació. L’horari és de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i els dijous de 8.30 a 17.00 h.

  • Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
  • Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3)
  • Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87)
  • Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
  • Sant Andreu (carrer Montsec, 20-22)
  • Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223)
  • Sants-Montjuïc (Sala Artur Martorell de l’IMEB, plaça d’Espanya, 5, planta baixa)
  • Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (carrer Roger de Llúria, 1-3)

Les oficines i els centres compten amb un servei de teletraducció per facilitar la comprensió dels tràmits on les famílies podran desplaçar-se per rebre suport i orientació.

La matricula serà del 20 al 28 de juny tant a infantil (2n cicle), com primària i secundària.