Torna

El projecte europeu ECASS es tanca a Barcelona amb el “Congrés Internacional de Polítiques de lluita contra la segregació”

18/12/2022

Durant tres anys grups de recerca i autoritats educatives locals de Barcelona, Milà i Oslo han treballat conjuntament en el marc del projecte European Cities Against School Segregation (ECASS) per dissenyar conjuntament iniciatives contra la segregació escolar. Aquesta setmana, durant els dies 15 i 16 de desembre, s’ha celebrat el congrés final a Barcelona per presentar les conclusions de tres anys de recerca i de transferència, amb la participació dels representants de cadascuna de les ciutats i d’experts en política educativa com Paulo Santiago, Vicent Dupriez o Agnès van Zanten.

El congrés va arrencar el 14 de desembre amb tres itineraris per conèixer sobre el terreny polítiques de lluita contra la segregació, i es van visitar centres educatius transformats i equipaments comunitaris per a la cohesió social.  El primer d’ells a Nou Barris, amb un enfocament comunitari (xarxes veïnals, pla de barris, desenvolupament social...), que va fer un recorregut pels instituts escola Antaviana i Trinitat Nova i el Circ de Nou Barris; un altre a les Corts per conèixer l’arquitectura al servei de projectes innovadors i inclusius i noves tecnologies adreçades a superar la bretxa digital, i que va oferir visites a l'Escola Anglesola, l'Institut Escola Tres Fonts i l'Ateneu de Fabricació Digital de Les Corts; i un tercer a Sants, centrat en el programa Magnet i Tàndem i la transformació sociopedagògica d’escoles segregades, que va portar a l'Escola Gayarre i l'Institut Escola Arts.

Va arrencar de forma oficial a la Casa de la Convalescència, al recinte de l'Hospital de Sant Pau, el dijous, 15 de desembre, amb una obertura institucional a càrrec de tinent d’alcalde de Cultura i Educació, Jordi Martí, i la directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació, Raquel Garcia i la presentació de les conclusions de 3 anys de recerca i de transferència del projecte europeu ECASS.

Al llarg de dos dies, en el marc del congrés han tingut lloc diverses taules rodones i s’han pogut conèixer, en sessions paral·leles, 35 comunicacions universitàries de recerca i experiències de política educativa, majoritàriament europees, que mostren què funciona en la lluita contra la segregació i a quins reptes s’enfronta. A més, s’ha comptat amb experts en aquest àmbit com Paulo Santiago, Vincent Dupriez i Agnès van Zanten.

La gerent del Consorci d’Educació, Mercè Massa, el regidor d’Educació, Pau González Val, i el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray van tancar aquest congrés el divendres, 16 de desembre, que ha posat de manifest que la majoria de les ciutats europees tenen el tema de la segregació escolar sobre la taula i estan duent a terme accions per frenar-la. Així com que la col·laboració entre el món de la recerca i l’administració pública ha donat molts fruits i ha permès avançar en la presa de decisions basada en l'evidència.

 

El projecte ECASS

El projecte projecte European Cities Against School Segregation (ECASS) s’ha desenvolupat gràcies al treball col·laboratiu entre investigadors i responsables de les polítiques públiques, que han buscat solucions innovadores als governs locals per a la reducció de la segregació. A més, la societat civil i la comunitat educativa també ha participat en aquest intercanvi d’idees.

En el cas de Barcelona, el grup de recerca és el GEPS-UAB i el de política educativa, el Consorci d’Educació de Barcelona; pel que fa a Milà hi participen la Universitat Politècnica de Milà i l’Ajuntament de Milà; i a la capital noruega, la Universitat de Noruega de Ciències de Vida i l’Ajuntament d’Oslo

En el marc del projecte s'ha creat un sistema d’indicadors per poder analitzar la segregació escolar existent a les tres ciutats i s’ha elaborat un estudi de les dades més indicatives per poder ser observades i analitzades pels grups de recerca i política educativa. La composició de l’oferta educativa, la normativa d’admissió que s'aplica, els mecanismes de detecció de l’alumnat potencialment vulnerable, les zones d’escolarització i la seva coincidència o no amb zones residencials homogènies o heterogènies, les estratègies d’informació i com aquesta arriba als diferents estrats socials o les polítiques compensatòries són alguns d'aquests indicadors.

També s’han desenvolupat una sèrie de materials formatius i guies per a orientar els estats membres de la UE sobre quins són els marcs més favorables per a la lluita contra la segregació tenint en compte les particularitats de cada sistema pel que fa a la llibertat d’elecció de centre i a l’oferta escolar (presència de xarxa pública i concertada, zonificació...). 

El projecte té una clara intencionalitat divulgativa i per això, a més dels materials teòrics i les eines pràctiques, s’ha elaborat un vídeo que explica perquè la segregació és un obstacle per a la igualtat d’oportunitats educatives i què es pot fer per  combatre-la.

En aquest sentit, el projecte ECASS ha identificat tres prioritats que s’haurien d’aplicar a les estratègies comunicatives de les autoritats educatives de qualsevol ciutat: posar en valor la diversitat, i que per tant s’entengui que les bones escoles són les que tenen diversitat; evitar qualsevol tipus d’estigmatització, i per tant evitar qualsevol dada, estadística o etiqueta que assenyali un centre com a segregat, així com desenvolupar estratègies antirumors; i orientar la informació de tal manera que s’adaptin els canals o els missatges a cada col·lectiu o target al qual es vol arribar.

Durant aquests tres anys els equips del projecte han pogut analitzar els resultats de les investigacions en diferents trobades que s’han dut a terme a les tres ciutats participants, com la darrera del mes de març a Barcelona. També han mostrat el projecte als responsables polítics de la Unió Europea durant l’European Week of Regions and Cities, que va tenir lloc a Brussel·les el passat mes d’octubre amb l’objectiu de situar la lluita contra la segregació escolar en l’agenda europea.