Torna

Aquest Nadal es fan obres de reforma, ampliació i millora en 36 centres educatius de la ciutat

28/12/2021

L’aturada lectiva del Nadal permet avançar en les obres de reforma, ampliació i millora (RAM) de 36 centres educatius de la ciutat que inclouen actuacions en pintura, cuines, banys, façanes, cobertes i fotovoltaiques, calderes i millores tèrmiques, gimnasos, vestidors i millores funcionals. L’objectiu és avançar en l’equivalència en els serveis i la qualitat de tots els centres educatius de la ciutat, amb criteris unificats i sistematitzats.

Aquests dies també s’avança en les obres de grans actuacions en 5 centres educatius més de la ciutat (Escola Poblesec, Institut Escola Arts, Institut dels Aliments, Institut Escola Antaviana i Institut Escola Trinitat Nova), a més de continuar en les obres de nova construcció de l’Institut Angeleta Ferrer i l’Escola Auditori. Així doncs, es treballa en 43 centres de la ciutat: 32 escoles, 3 instituts escola, 3 instituts i 5 d’ensenyaments postobligatoris.

 

Una inversió de prop de 9,7 M € en obres

El cost total d'aquestes intervencions que es realitzen en equipaments educatius públics, entre RAM i Grans Actuacions és de 9.729.029,49  €, amb una aportació de 7.850.987,24 € de l’Ajuntament de Barcelona i de 1.878.042,25 € del Departament d’Educació.

Des del Consorci d’Educació es treballa per anticipar-se a les necessitats de les comunitats educatives, donant resposta amb les més de 4.000 intervencions que es fan cada any al conjunt d’equipaments educatius (reparacions, reformes i millores, podes, control de plagues, obra nova, mobiliari ...).

Aquesta és la millor manera de treure el màxim profit dels recursos per fer possible que les instal·lacions dels equipaments educatius de la ciutat contribueixin a la igualtat d’oportunitats de tots els infants i joves de Barcelona. Per tal d'unificar les línies de treball i definir criteris en les línies d'actuació, s'estableixen una sèrie de mesures a seguir en cadascuna de les actuacions i intervencions, seguint la idea d'equivalència entre els centres.

Per altra banda, en les diferents partides d’obres trobem les de reforma, adequació i millora (RAM). En aquest apartat s’engloben gran part de les obres que es duen a terme aprofitant les vacances nadalenques amb treballs de pintura, façanes, cuines, banys, rebosts, vestidors, gimnasos, calderes, cobertes, fotovoltaiques, millores funcionals i millores tèrmiques en els equipaments. El cost de les obres RAM és de 7.147.759,90 €.

 

Equipaments en constant evolució

Els equipaments de la xarxa pública de Barcelona estan en constant evolució, ja sigui perquè els diferents projectes educatius de les escoles plantegen noves necessitats pedagògiques o perquè les instal·lacions han envellit. La transformació d’espais interiors i exteriors és clau per tal d’adaptar-los a les noves metodologies i necessitats de la comunitat educativa.

El curs 2020-2021 ja es van haver d’adaptar els centres educatius per tal de ser espais segurs en la prevenció de la COVID-19. Aquestes adaptacions que han millorat tant el funcionament dels centres que moltes han esdevingut sistèmiques.

Totes les actuacions de millora en els centres educatius s’emmarquen en una estratègia global que inclou 8 plans específics: el Programa de millora cromàtica i dels revestiments dels centres;  el Programa de millora de cuines, menjadors i espais alimentaris; el Programa per a la renovació del mobiliari i de l’equipament; el Programa transició energètica i confort tèrmic; el Programa per a la transformació de les infraestructures TIC; el Pla de patis: transformem els patis en naturalitzats, coeducatius i comunitaris; el Programa per a la transformació dels espais interiors i el Programa per a la millora de la imatge exterior dels centres.

Per tot això, és necessari actualitzar els edificis amb obres de reforma, ampliació i millora (RAM) amb criteris unificats i l’objectiu prioritari de sistematitzar-les i d’avançar en l’equivalència de tots els equipaments educatius de la ciutat.

 

Les obres de nova construcció també segueixen el seu curs

 Durant l’aturada lectiva per les vacances de Nadal, també segueixen el seu curs les obres en els centres de nova construcció; el nou Institut Angeleta Ferrer amb una previsió de finalització de l’obra de a finals del primer trimestre de 2022, i l’Escola Auditori, en què s’està treballant en el solar per a la nova seu del centre. Aquestes dues obres suposen una inversió de 3.530.048 € i de 100.000 respectivament a càrrec del Departament, i es van desenvolupant durant tot l’any.