Torna

El curs 2021-2022 comença amb grups més reduïts en els ensenyaments obligatoris

10/09/2021

Aquest dilluns 13 de setembre comença el curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona amb 444 centres i 173.928 alumnes. Tot i que disminueix l'alumnat, hi ha 295 professionals de l'educació més i 8 centres públics nous i a P3 es mantenen el nombre de grups i baixen les ràtios. Pel que fa a l’FP, augmenta l’oferta de places dels cicles formatius de grau mitjà amb més grups i s’incrementen les capacitats, i es garanteix així la continuïtat de l’alumnat que ha finalitzat els estudis de 4t d’ESO i els Programes de Formació i Inserció (PFI).

La davallada de la població escolar, ja contemplada en l’oferta de places, i l’increment del nombre de grups a l’escola pública ha propiciat poder reduir les ràtios, mantenint-les per sota de la seva capacitat en tots els centres en què s’havia previst una reducció de la mateixa.

També serà un curs en què s’avançarà en la lluita contra la segregació, per una banda, i amb el desplegament de més recursos dedicats a l’acompanyament emocional i socioeducatiu de l’alumnat. En aquest curs que comença aquests dos programes i plans se seguiran implantant d’una manera decidida.


Alumnat curs 2021-2022 

 

2020-2021

2021-2022

P3

12.172

11.271

2n cicle infantil

38.523

36.252

Primària

82.199

80.031

Secundària

58.852

57.645

TOTAL

179.574

173.928

 

A P3, el 75% dels grups tindran una ràtio inferior a 25 alumnes, i en concret, del total de 313 grups, trobem 140 per sota de 22 alumnes (que suposa un 59%), 44 grups amb 22, 33 grups amb 23 i 18 grups amb 24. Un total de 78 grups es mantenen amb la ràtio de 25.

Pel que fa a l’ESO, el 55% dels grups tenen una ràtio inferior a 30, el 38,4% es manté en capacitat de 30, i un 6,25% supera la ràtio de 30. S’han mantingut la ràtio inferior en tots els centres en què s’havia fet una reducció de la capacitat.En quan a l’opció de les famílies continua l’increment de la matrícula a centres públics que creix un 1%, tant a P3 (del 51,6% al 52,6%) com en el conjunt dels ensenyaments obligatoris (del 44,8% al 45,9%). Es confirma així la tendència dels darrers cursos d’increment de la matrícula en els centres públics.

 

 

Curs 2020-2021

Curs 2021-2022

 

Públic

Concertat

Públic

Concertat

P3

51,6%

48,4%

52,6%

47,4%

3-16

44,8%

55,2%

45,9%

54,1%

 

En el curs 2021-2022, hi ha un total de 5.680 alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat fisica, intelectual o sensorials, trastorns de l'espectre autista, trastorns mentals,  trastorns greus de conducta, que suposen un 3,2% del total de l’alumnat. D’aquest el 72% estant escolaritzats a centres ordinaris, dels quals el 16% en Suport Intensiu Educació Inclusiva (SIEI) i el 28% en centres d’educació especial.

 

L’equip educatiu

Pel que fa al personal, tant d’ensenyaments obligatoris com postobligatoris, aquest s’ha incrementat en 295 professionals. Una xifra en la que trobem 239 docents més, un augment de 21 professionals de suport a la docència i del personal d’administració i serveis (PAS) d’11 persones. El total de professionals que treballen en els centres educatius i de suport és de 11.586, entre els que s’inclouen també els 484 reforços COVID (11 més respecte el curs passat).

Per aquest curs, un total de 31 centres educatius han renovat la direcció del centre i augmenta el 4,4% la definició de llocs amb perfil professional que se situa al 1.696.

 

Centres educatius i millores en els equipaments

El nombre de centres educatius en què s’imparteixen ensenyaments obligatoris són 444 distribuits de la següent manera: 241 públics (162 escoles, 14 instituts escoles, 63 instituts i 2 centres d’ensenyaments integrats), 168 concertats i 35 centres d’educació especial, 8 públics i 27 concertats.

En el curs 2021-2022, 4 centres de titularitat concertada passen a ser públics, fent créixer així l’oferta pública a la ciutat. Es tracta de l’Escola Marillac (Institut Escola Sicília), l’Escola Sagrada Família (Institut Escola Londres), l’Escola Sagrat Cor (Escola Aldana), a l’Eixample, i l’Escola Labouré (Institut Escola Elisabets) a Ciutat Vella. Amb aquestes incorporacions ja són 5 els centres de la ciutat que s’han acollit al Decret Llei 10/2019 del 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que obre la porta al canvi de titularitat d’escoles concertades a públiques.

El Consorci d’Educació de Barcelona ha aprofitat l’aturada de les classes del curs 2020-2021, per realitzar obres de millora i adequació en més de 154 centres educatius, així com continuar amb la construcció del nou edifici de l’Institut Angeleta Ferrer. El pressupost total d’aquestes actuacions ha estat de 32.105.943,30 €.

L’Institut Angeleta Ferrer obre les portes en una ubicació provisional als mòduls que ha deixat lliure l’Escola Entença. Es preveu que l’equipament definitiu (C/Marina, 193) estarà enllestit al llarg del primer trimestre del 2022.

A data d’avui, s’han finalitzat les obres gairebé tots els centres, tot i que en algun centre en que encara es faran petites actuacions durant la primera quinzena de curs en la que també s’està treballant  per instal·lar sistemes de telecontrol en 68 centres. Aquestes actuacions en  cap cas impediran l’inici de l’activitat lectiva amb normalitat. Durant el trimestre les grans actuacions continuaran en marxa en 36 centres, compatibilitzant-se amb l’activitat lectiva.

Aquest curs 2021-2022 estrenen nou edifici també l’Escola La Maquinista, que deixa la seva ubicació provisional per instal·lar-se en el seu edifici definitiu. L’Escola Entença, canvia el recinte de l’Escola Industrial pel de l’antiga presó Model, i tot i que està en una ubicació provisional, la instal·lació garanteix l’escolarització de tot l’alumnat del centre, ja que les instal·lacions compten amb tots els espais necessaris, gimnàs i un pati ampli. L’Institut La Sagrera passa del recinte de Fabra i Coats a l’equipament on fins ara ocupava La Maquinista, i l’Institut Vapor del Fil, que també deixa el seu espai del recinte de Fabra i Coats per instal·lar-se al que fins ara ocupa l’Institut de La Sagrera. D’altra banda, l’Institut Escola Tres Fonts de Les Corts (fins ara Institut Escola Plaça Comas) també estrenarà nou edifici de secundària (antiga Escola Ausiàs March).

Pel que fa a les transformacions de centre ens trobem dos casos singulars: l’Escola Ramon Berenguer III, que s’integra a l’Institut Escola Rec Comtal, i l’Escola la Taxonera, que esdevé Institut Escola Mirades.

 

Continuïtat de les mesures de reforç COVID

En el curs 2021-2022 continuaran vigents la sèrie de mesures que es van establir el curs passat per prevenir la COVID-19 i reforçar als centres educatius. A més de la distribució de material sanitari, el suport informatiu als centres en l’actualització de les mateixes mesures a través d’un comunicat diari o l’existència d’equips de substitucions exprés en ensenyaments obligatoris, es va decidir ampliar els espais dels centres educatius, tant amb espais interiors com exteriors.

Es dona continuïtat al projecte Ampliem els Espais amb la implicació dels districtes i les diferents àrees municipals en l'ampliació d’espais interiors i exteriors per dur a terme l’activitat lectiva. Enguany se seguiran utilitzant  46 equipaments municipals, (biblioteques, centres cívics, museus, casals de barri, escoles de música, espais esportius) que oferiran els seus espais interiors a 35 centres educatius públics i 12 concertats. A més, s’ofereixen  202 espais exteriors per donar servei a les demandes de 157 centres educatius (102 públics i 55 concertats). Una tasca per a la que es va crear l’Oficina Municipal per a la coordinació d’espais municipals.

El curs 2021-2022 també cal destacar la continuïtat dels 80 centres (64 públics i 16 concertats) que participen al Pla de millora de l’oportunitats educatives (PMOE), una mesura extraordinària que es va posar en marxa el curs 2020-2021, i que es va adoptar per pal·liar els efectes desfavorables de la suspensió de l'activitat lectiva presencial durant el darrer trimestre del curs 2019-2020. 

 

Lluita contra la segregació i avançament cap a l’equitat

En aquest curs es preveu la matrícula de 21.933 alumnes que tenen reconeguda  Necessitats Específiques de Suport Educatiu  (NESE) derivades de situacions socioeconòmiques i culturals, que suposen el 13% del total d’alumnat i que ha augmentat un punt respecte el curs passat.  D’aquest, el 67% està matriculat en escola pública i el 33% en escola concertada.

El Pla contra la segregació, per la igualtat d’oportunitat i l’èxit educatiu es va posar en marxa en el curs 2019-2020. Gràcies a l’aplicació del Pla s’està garantint l’equilibri de l’escolarització d’aquest alumnat vulnerable en els centres públics i concertats. I s’esta avançant en el desplegament del DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió. El Consorci garanteix la gratuïtat de l’ensenyament a tot l’alumnat adherit al Pla de xoc en tots els centres públics i concertats i aquest curs suposa un finançament de fins a 3.500.000€

 

Benestar emocional i salut mental

El curs 2021-2022 s’inicia amb el Pla de treball  per tal de preservar el benestar emocional i la salut mental de l'alumnat que ha impulsat el Departament d’Educació. A més, des del Consorci es continua amb el seguiment dels protocols establerts adaptats a la ciutat de Barcelona: de maltractament infantil i adolescent, assetjament entre iguals, emergències psicosocials, i suport a l’alumnat transgènere.

Per altra banda, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, a través del Pla de Salut Mental i el Pla de Barris, en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona des d’una mirada preventiva en salut mental i emocional s’incrementa aquest curs la presència de la figura dels educadors i les educadores emocionals que són professionals especialitzats en l’acompanyament emocional. Aquest increment es produeix en fins a 81 escoles de la ciutat en el Programa “En Cercles”, que es financia amb l’aportació annual de 800.000 € de l’Ajuntament en els 66 centres de Pla de Barris i 400.000 € del Departament d’Educació per ampliar aquest projecte a 15 centres educatius més que, sense estar ubicats dins del Pla de Barris, sí que presenten uns nivells més alts de situacions de vulnerabilitat socioeconòmica.

També es posarà en marxa una nova proposta formativa i de capacitació d’un total de 60 hores, afavoridora d’un estil de treball que permeti compartir inquietuds i estratègies en l’àmbit de la salut mental adreçada als 310 orientadors educatius i psicopedagogs de secundària.

El curs passat es va posar a disposició dels centres el “Mapa de programes i serveis de Salut Mental per la comunitat educativa” en el marc del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022 i que es va presentar el curs passat.

Es preveu una línia prioritària d’intervenció en aquells centres educatius en els que es puguin produir situacions que condicionin significativament la convivència,  amb l’objectiu de conèixer en profunditat la situació del centre i dissenyar les mesures necessàries en col·laboració amb entitats del sector.

 

Pla d’Educació Digital de Catalunya

Pel que fa al desplegament del Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), es preveu la dotació d’ordinadors per a tots l’alumnat de centres públics de 5è i 6è de primària durant el primer trimestre dels curs 2021-2022. En el segon trimestre, es començarà a distribuir entre l’alumnat de 1r i 2n d’ESO dels centres públics, amb previsió de finalització en 2022-2023.

El PEDC també preveu la dotació d’ordinadors als docents del centres de formació d’adults (CFA), les escoles oficials d’idiomes (EOI) i els centres d’educació especial (CEE). A més també en els centres de nova creació i els que s’incorporen a la xarxa pública. En aquest sentit, es finalitzarà la transformació LAN/Wifi de tots els centres de primària i secundària.

L’alumnat que s’incorpora a un nivell educatiu que ja ha fet la distribució d’ordinadors també rebrà el material, així com se’n distribuirà de nou per increment del nombre d’alumnes en aquests mateixos nivells respecte el curs anterior.

El Consorci disposa d’un romanent de 2.200 tauletes amb connectivitat per préstec a l’alumnat en situació de vulnerabilitat que s’hagi de confinar.

 

Actuacions singulars

Més menjadors escolars a secundària

El 93,5 % dels centres de secundària públics oferiran el servei de menjador aquest curs. Fins ara els instituts de secundària rebien ajuts de dos dies per setmana i només excepcionalment els centres amb complexitat a través del programa Institut a Temps Complet podien accedir a l’ajut tots els dies de la setmana. En el curs 2021-2022, el servei de menjador es desplega  a tots els instituts i els alumnes reben l’ajut de menjador tots els dies que el centre ofereixi el servei, i no 2 dies com fins ara. Aquesta és una mesura que vol afavorir que l’alumnat es pugui quedar a les tardes a fer activat lectiva o extraescolar.

En el curs 2021-2022, addicionalment als ajuts de menjador individuals (4,43 €/dia) i els del 100% (6,33 €/dia), es concedeix l’ajut complementari de 5 €/dia per monitoratge a l’alumnat que els Equips d’Atenció Psicopedagògica (EAP) acreditin manca d’autonomia per a l’alimentació i/o tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 60%.

 

Alimentació sostenible als centres educatius

Aquest any 2021, Barcelona és la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible. En aquest context, el Consorci d’Educació ha col·laborat amb diferents institucions i entitats per fer l’encaix educatiu amb els objectius de la capitalitat: la transició cap a una alimentació més sana, més sostenible i més justa. D’aquesta manera, el debat sobre el sistema alimentari entra als projectes educatius.

A través de la iniciativa ‘Ara, aquí les escoles’, la ciutat convida els centres educatius a participar i sumar-se a les actuacions per afavorir una alimentació més sana, més justa i més sostenible i es crida els infants i els joves dels centres d’educació infantil, educació primària, educació secundària i educació especial a fer propostes i expressar els compromisos envers el sistema alimentari, i comunicar-los amb un pòster a tota la ciutadania mitjançant una campanya comunicativa al voltant del dia dels Drets Humans. S’ha elaborat una guia amb orientacions per al professorat.

Amb el Pla de Barris s’està donant suport a l’alumnat d’instituts de les zones en què actua, per l’acompanyament en els treballs de recerca de batxillerat i/o projectes d’APS enfocats en l’alimentació sostenible. Un gran nombre de centres de la ciutat participen en programes i activitats organitzats per Escoles+Sostenibles, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i/o  Mercats Municipals de Barcelona, l’Associació de Mestres Rosa Sensat, el Servei de Documentació d’Educació Ambiental, i els serveis educatius del Museu del Disseny, del MNAC, del Museu Picasso, de la Fundació Miró i de la Fundació Tàpies.

 

Situació de la Formació Professionalitzadora

 

Augment i característiques de la demanda

A Barcelona hi ha hagut també el mateix l’augment de la demanda de places de Formació Professional en centres sostinguts amb fons públics que hi ha hagut a tot Catalunya

  • un augment del 27% de la demanada a grau mitjà (2035 preinscripcions més)
  • un augment del 56% a PFI (419 preinscripcions més)
  • un augment de 22% a grau superior (2690 preinscripcions més)

El Consorci d’Educació té com a línia estratègica focalitzar en les accions per garantir la continuïtat prioritàriament a l’alumnat que finalitza els estudis de secundària obligatòria o ha cursat un PFI i, en la línia de les accions iniciades pel Departament, posant focus en els ensenyaments de grau mitjà (GM).

Ha estat important analitzar bé les característiques de les persones sol·licitants (edats, nombre i característiques de les opcions que trien, materialització o no de la matrícula un cop obtenen plaça, alternatives que prenen o volen prendre si no obtenen plaça i finalment fidelització en els ensenyaments triats un cop ja estan matriculats a un GM) i en aquesta línia s’analitza per als dos col·lectius: el de continuïtat i el de retorn al sistema educatiu, bé perquè vol ampliar les titulacions obtingudes, o perquè prové d’altres abandonaments.

En el curs 2021-2022 els cicles formatius de grau mitjà que tenen més demanda continuen sent els relacionats amb la sanitat (GM Cures auxiliar d’infermeria i GM Emergències sanitàries); imatge i so (GM Videodiscjòquei i so) i informàtica (GM Sistemes microinformàtics i xarxes).

 

Ampliació de l’oferta de places i període extraordinari

Amb la voluntat de donar resposta a aquests sol·licitants prioritàriament, però també per atendre possibles alumnes no preinscrits o aquells que tot i no haver formalitzat matrícula vulguin optar a un cicle que coincideixi més amb els seus interessos, s’han augmentat les places amb la creació d’11 grups més en els cicles formatius de grau mitjà amb més demanda, també s’han augmentat les capacitats dels grups en 115 cicles de centres públics,  de manera que s’han ampliat durant tot el procés 827 places de grau mitjà. S’ofereixen places en tots els cicles formatius de grau mitjà que es duen a terme a la ciutat.

L’oferta que es posa a disposició de l’alumnat en aquest període extraordinari és suficient per donar opció tant a l’alumnat de continuïtat com per als altres candidats que fins ara han persistit en la seva voluntat de cursar estudis de grau mitjà el curs que ve, i en qualsevol de les circumstàncies, igual que per a tot el país, es posen a disposició, si fos necessari, les places a distància de l’IOC.

Com ja és habitual, el pla d’acompanyament farà el seguiment de tots el alumnes de continuïtat, especialment els vulnerables, que, tot i les vacants, per diverses circumstàncies (desinformació, desencaix d’interessos...), no hagin obtingut una plaça en els ensenyaments desitjats. S’estudiarà el seu cas de manera individual per tal de trobar una solució.

 

L’aposta del Consorci per a la Formació Professionalitzadora: pla director d’equipaments

Cal destacar l’increment dels joves que opten pels estudis de Formació Professional després de l’ESO o fer un PFI, que en els darrers 4 anys ha crescut un 41%.

En aquest context, fa dos anys que, des del Consorci d’Educació s’ha iniciat el procés de millora i reordenació de la Formació Professionalitzadora. Prova d’això és la creació el curs passat de l’Institut de l’Esport, que aglutinava tots els ensenyaments de l’àmbit esportiu en un sol centre ubicat a Montjuïc. O la proposta més recent: el nou Institut dels Aliments de Barcelona, ubicat a Mercabarna. D’aquesta manera aquest institut se suma als 14 instituts de sector professional ja existents, d’un total de 29 centres públics que té la ciutat de Formació Professionalitzadora.

El Consorci d’Educació està elaborant un Pla Director d’Equipament per a la Formació Professionalitzadora, generant una xarxa de centres organitzada per sector professionals lligada estretament al món econòmic, especialment en els sectors emergents, que generi sinèrgies amb les empreses de l’àmbit que necessiten talent resilient i en aprenentatge continu, i que vinculi l’alumnat i el motivi per continuar aprenent. Aquesta xarxa de centres ha de donar resposta versàtil a tots aquests reptes i garantir la plena capacitació professional, sigui quin sigui el punt de partida de l’alumne: alumnat de continuïtat, alumnat que no gradua, alumnat que decideix tornar al sistema educatiu, alumnat que vol posar al dia les seves competències professionals...

 

Ampliació de grups a CFGM

 

 

Ampliació de grups

Centre

Cures d’Auxiliars d’Infermeria

2 grups

Institut Bonanova

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

1 grup

Institut Joan d’Àustria

Electromecànica de Vehicles Automòbils

1 grup

Institut Guineueta

Gestió Administrativa

1 grup

Institut Rambla Prim

Emergències Sanitàries

1 grup

Institut Moisès Broggi

Estètica i Bellesa

1 grup

Institut Vall d’Hebron

Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

1 grup

Ins Ensenyaments Esportius de Barcelona

Forneria, Pastisseria i Confiteria

1 grup

Institut dels Aliments de Barcelona

Farmàcia i Parafarmàcia

1 grup

Institut Guineueta

Videodisjoquei i Só

1 grup

La Mercè

TOTAL

11 grups

 

 

Enguany obre les portes l’Institut dels Aliments de Barcelona, ubicat a Mercabarna. Un nou centre d’àmbit vocacional centrat en la indústria alimentària i situat en el principal mercat majorista del sud d’Europa. El centre obre amb 408 alumnes i 4 grups de CFGM, 2 de CFGS i un PFI.