Torna

Obres a 12 centres públics per fer els patis més naturalitzats, coeducatius i comunitaris

25/08/2021

Aprofitant les vacances d’estiu, als patis de 12 escoles públiques de la ciutat s’han fet obres de transformació que són el resultat d’un procés de cocreació dut a terme durant el curs 2020-2021 amb la participació de les comunitats educatives i les entitats que utilitzen els patis. La iniciativa es desenvolupa dins el programa «Transformem els patis; més naturalitzats, coeducatius i comunitaris», que està impulsat i finançat per l’Ajuntament de Barcelona.

En concret, els 12 centres d’infantil i primària públics on es fan obres aquest estiu són l’Escola Pau Casals (Gràcia), l’Escola l’Estel (Sant Andreu), l’Escola Milà i Fontanals (Ciutat Vella), l’Escola de les Aigües (Horta-Guinardó), l’Escola Palma de Mallorca (Nou Barris), l’Escola Auró (Eixample), l’Escola Bogatell (Sant Martí), l’Escola Ramon Llull (Eixample), l’Escola Francesc Macià (Sants-Montjuïc), l’Escola Parc de la Ciutadella (Ciutat Vella), l’Escola Duran i Bas (les Corts) i l’Escola Tàber (Sarrià-Sant Gervasi).

El projecte dins el qual es duen a terme aquestes obres, «Transformem els patis», és un programa estable i sistèmic de transformació dels patis per naturalitzar-los i seguir fent créixer la xarxa de refugis climàtics de la ciutat, i és impulsat i finançat per l’Ajuntament. Els seus objectius són introduir elements que permetin aprofundir en la coeducació, ampliar els espais pedagògics dels centres, i facilitar usos veïnals i comunitaris en horaris extraescolars i de vacances com a equipaments de barri i com a refugis climàtics.

Les obres del 2021 tenen un pressupost de més de 2,5 milions d’euros, que forma part de la inversió educativa que l’Ajuntament fa a través del Consorci d’Educació per a les reformes, els arranjaments i les millores (RAM) als equipaments escolars d’infantil i primària de la ciutat.

Les millores es concreten en quatre actuacions:

  • Incorporar elements de joc per diversificar al màxim les possibilitats i ambients pel joc lliure, compartit, versàtil, incloent materials naturals, fonts i jocs d’aigua. 
  • Plantar arbres i vegetació en un número significatiu per naturalitzar i incrementar el volum de verd i les possibilitats de contacte amb la natura o elements naturals.
  • Generar ombra, ja sigui vegetal o amb estructures, per millorar el confort tèrmic i crear ambients diversos.
  • Ampliar els espais de paviment tou per guanyar terra permeable com a jardí, sempre assegurant la convivència amb usos per a l’educació física i l’esport.

El programa es desenvolupa de manera progressiva per anar abordant les reformes d’un mínim d’una dotzena de patis d’escoles cada estiu, amb la intenció que totes les escoles d’infantil i primària públiques de la ciutat tinguin patis adequats que facin possible aprofitar al màxim el potencial educatiu de l’espai exterior dels centres i alhora crear entorns d’aprenentatge més naturalitzats i saludables per lluitar contra l’emergència climàtica des de cada escola, també des de la transformació dels patis.  

 

Un pla de patis pensat per transformar els espais, les dinàmiques i els usos

Es tracta d’un canvi no sols físic sinó també conceptual d’aquest espai per a la convivència i per a unes relacions més igualitàries. Els patis escolars són espais d’esbarjo i de joc, i tenen una gran importància i molt potencial com a espais educatius i d’aprenentatge. Alhora, també són extensions de l’espai públic de la ciutat i, per tant, són entorns clau per avançar en la ciutat «jugable». A més, estan a l’aire lliure, de manera que hi ha la voluntat de millorar-los com a espais de benestar, trobada i confort tèrmic.

Més enllà de la transformació física, el programa inclou espais de debat i formació oberts a totes les escoles per a l’intercanvi d’experiències i amb orientacions pedagògiques que impulsen la millora de l’aprofitament del potencial educatiu i lúdic dels patis. Tot això es desenvolupa en el marc del Consell Educatiu Municipal de ciutat (CEMB) i amb la col·laboració de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Una de les intencions del programa és donar més rellevància a la vida als patis partint de la idea que el pati és escola. Per tant, ha de formar part del projecte pedagògic i la comunitat educativa ha de ser la protagonista de la reflexió i les millores dels espais, les experiències i els usos dels patis. En aquest sentit, els treballs partiran de la proposta de criteris per a un bon pati (infografia disponible) sota la premissa que els patis són espais de joc i d’aprenentatge molt valuosos.

 

Patis cocreats i amb participació de les comunitats educatives i entitats

Les obres de transformació que s’estan executant aquests dies donaran lloc a nous dissenys, treballats pels equips tècnics de la direcció d’equipaments del Consorci d’Educació. S’ha dut a terme un procés de cocreació a través de grups motors generats a cada centre amb la participació de les comunitats educatives respectives, és a dir, l’alumnat, el professorat, les AFA i les famílies, com també les entitats esportives i de lleure, i els representants dels equips de monitoratge del migdia.

La intenció és consensuar els projectes executius a cada centre aplicant-hi els criteris de ciutat treballats i equilibrant les tres mirades: a) pedagogicoeducativa, a l’entorn d’aprenentatges i convivència, en línia amb el projecte educatiu de centre; b) de sostenibilitat i naturalització, per mitigar els impactes del canvi climàtic, i c) de l’activitat física i esportiva, per promoure el joc actiu i la pràctica de l’esport en edat escolar.

En relació amb això, tots els projectes que s’estan duent a terme garanteixen la pista poliesportiva, imprescindible per a l’educació física escolar i per a les activitats físiques i esportives extraescolars. Ha estat una premissa dels projectes i un acord del grup motor assegurar que totes les activitats físiques i esportives es continuaran fent al mateix centre, o bé que es puguin practicar en un altre equipament alternatiu del mateix barri.

A més dels grups motors de cada centre, també s’ha constituït una Taula de Seguiment de Ciutat del projecte «Transformem els patis», que inclou una pluralitat d’actors, tant de l’Administració local com del teixit social i persones expertes amb perspectives diverses des dels àmbits educatiu, feminista, ecologista i esportiu, amb interessos, vincles i experiència en la millora dels patis escolars.

 

Escoles seleccionades per al projecte «Transformem els patis»

Les escoles públiques que participen en el projecte «Transformem els patis» d’aquest curs es van seleccionar entre les que s’havien presentat en la convocatòria del curs 2019-2020 com a candidates al projecte europeu de refugis climàtics i les que tenien pendents actuacions de millora del pati ja compromeses en els procediments sistèmics d’actuacions necessàries per part del Consorci d’Educació. A partir d’aquest primer cribratge, es va considerar com a criteri principal de priorització, en clau d’equitat, que la millora fos una via més per acompanyar i impulsar la transformació educativa dels centres que més ho necessiten. També s’hi van afegir dos criteris de valoració: la participació del centre a la xarxa d’Escoles + Sostenibles i una certa distribució territorial. 

De cara al curs vinent, la selecció de les escoles es durà a terme a través de la Convocatòria unificada de programes educatius del Consorci d’Educació.

Aquest any, un total de 62 centres educatius públics han sol·licitat projectes de millora dels seus patis a través dels pressupostos participatius (19 escoles) i a través de la Convocatòria unificada de programes educatius, mitjançant la qual el Consorci d’Educació sistematitza l’oferta per als centres (43 escoles). D’aquestes sol·licituds, ara per ara, en són 15 les que entraran en el programa del curs vinent, i les obres es faran l’estiu del 2022.