Torna

El projecte Compartim-la reforçarà la llengua catalana dels estudiants d’origen estranger del 1r cicle d’ESO

26/07/2021

El projecte Compartim-la arrencarà el proper curs 2021-2022 com a prova pilot als instituts Milà i Fontanals i Miquel Tarradell per fer reforç de l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes fora de l’horari escolar a l’alumnat d’origen estranger del primer cicle d’ESO. Es tracta d’una iniciativa solidària de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració del Consorci d’Educació, que farà possible alumnat voluntari amb el suport i l’assessorament de l’Equip LIC de la ciutat.

El projecte Compartim-la vol reforçar l’aprenentatge de la llengua i cultura catalanes a l’alumnat d’origen estranger que necessita ajuda específica per seguir el currículum. El seu objectiu és facilitar que continuï progressant en el domini de la llengua vehicular del centre i del llenguatge acadèmic específic de les matèries, atenent les seves necessitats emocionals, relacionals i d’inclusió escolar i social.

El programa s’iniciarà com a prova pilot el proper curs 2021-2022 en horari extraescolar a dos instituts públics de Ciutat Vella –Milà i Fontanals i Miquel Tarradell– i es materialitzarà amb alumnat voluntari de la Universitat Pompeu Fabra, que destinarà aproximadament una hora i mitja setmanal a la docència i reforç de la llengua catalana al primer cicle d’ESO. L’activitat es desenvoluparà de manera presencial a les aules dels centres, en grups de 10 alumnes com a màxim, i comptarà amb el suport i assessorament de l’Equip LIC del Consorci d’Educació de Barcelona. 

A principis de curs des del Consorci d’Educació es farà formació a aquests voluntaris i voluntàries que participen en el projecte per donar-los eines per organitzar i gestionar l’aula, així com el suport lingüístic per a l’alumnat de procedència estrangera que en necessita per seguir el currículum ordinari. Es treballaran aspectes pràctics tant pel que fa a l'acollida d'alumnes al centre com al procés d'adquisició de la llengua catalana i als suports necessaris per accedir al contingut de les àrees i matèries curriculars.