Torna

L’Institut Maria Espinalt consolida el seu projecte  educatiu al nou edifici del Poblenou

07/05/2021

Durant el curs 2019-2020 l’institut es va instal·lar al seu nou equipament de 4.600.05 m2, que ha estat finançat amb 6.908.680,06 € pel Departament d’Educació. Acull a 527 alumnes i 18 grups des de 1r d’ESO a 1r de batxillerat i aposta perquè l'alumnat sigui el centre del procés d'aprenentatge, amb espais globalitzats, hores de treball autònom i un pes important de l’educació emocional.

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, la comissionada d’Educació, Maria Truñó, i el president del Consorci de Barcelona i director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, han visitat aquest divendres l’Institut Maria Espinalt.

El centre, que va obrir les seves portes en el curs 2016-2017 en uns mòduls al carrer de Llacuna, es va traslladar el curs 2019-2020 a l’edifici definitiu. L’aturada de l’activitat lectiva presencial durant el tercer trimestre del curs passat per la pandèmia de la COVID-19, no va permetre que es realitzés aleshores la visita inaugural programada per mitjans del mes de març de 2020.

La construcció de l’equipament, amb una superfície de 4.600,05 m2, l’ha dut a terme Infrastructures.cat, amb un pressupost de 6.908.680,06 € finançat pel Departament d'Educació. L’edifici consta d’una planta baixa on està situat el menjador, la biblioteca, un espai d'adults, una sala anomenada 'Racó del Benestar' i una sala polivalent que, entre d'altres activitats, es fa servir de gimnàs. A la planta primera hi ha les aules de 1r i 2n d'ESO, amb un pati, un laboratori, una aula polivalent i l'aula de música. A la segona planta estan les aules de 3r i 4t d'ESO, amb una altra aula polivalent i un taller. L’edifici s’ha construït seguint criteris de sostenibilitat i té instal·lades plaques fotovoltaiques a les dues façanes interiors. 

L’Institut Maria Espinalt té 4 línies d’ESO i actualment està escolaritzant fins a 1r de batxillerat, amb 2 línies (humanitats i científic). El centre té quatre grups de 1r d’ESO, tres de 2n d’ESO, quatre de 3r d’ESO, cinc de 4t d’ESO i dos de 1r de batxillerat. La seva proposta de batxillerat és inclusiva i dona resposta a tot tipus d’alumnat, tant el que vol orientar-se al cicles formatius de grau superior, com els que volen fer-ho a graus universitaris..


L'alumnat, en el centre del procés d'aprenentatge


L'Institut Maria Espinalt va arrencar el curs 2016-2017 en construccions modulars i 4 línies en una ubicació provisional situada al carrer Llacuna 87. El curs següent, el 2017-2018, va sumar-se 1 línia més, tot i que actualment el centre en té 4 línies de nou, amb un total de 527 alumnes. 

La direcció de l'institut sempre ha apostat pels espais globalitzats i sense l'ús de llibres com a fil conductor. Així doncs, l'alumnat s'ha convertit en el protagonista i centre del procés d'aprenentatge, tenint per filosofia acompanyar a l'adolescència i posant molt esforç en l'educació emocional. 

Es potencien les hores de treball autònom en què l'alumnat escull les propostes que vol treballar i els espais on ho vol fer, segons els recursos que necessita. Un sistema en el qual l'alumne també té protagonisme a l'hora de valorar la seva feina, ja que s'autoavalua en un exercici en què dialoga amb els seus tutors personals.  

El centre creu en el treball en equip entre tots els professionals que formen part del claustre. L'Institut Maria Espinalt participa de programes com Cinema en curs, Enginy, Escoles per la diversitat, Escoles sostenibles i Xarxes per al Canvi, en què és un dels grups motors.