Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell !més
info

Noticies

Torna

Es crea la Taula per a l’Acord de ciutat per a l’Educació 2030

04/05/2021

La iniciativa va ser aprovada ahir pel ple del Consell Municipal i té com a objectiu pactar les línies estratègiques perquè l’educació sigui una prioritat en l’agenda de Barcelona d’aquesta dècada i una palanca de transformació de la ciutat, avançant en l’equitat educativa i reduint els impactes negatius que la pandèmia ha agreujat.

L’Ajuntament de Barcelona va constituir ahir la Taula per l’Acord Edu2030 BCN, un grup de treball que es crea en el marc del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB), i que ahir va celebrar la seva sessió constitutiva i d’inici dels treballs.

Aquest grup de treball està presidit pel tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i vicepresident del Consorci d’Educació, Joan Subirats, i la seva vicepresidenta és la regidora del Grup Municipal d’ERC  -que va impulsar la iniciativa-  Gemma Sendra. Està format per representants del Consorci d’Educació, tècnics i responsables polítics de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament, així com de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). També hi estan representats els grups polítics municipals de l’Ajuntament, les entitats i institucions que formen part del Consell Educatiu de Ciutat i persones expertes convidades a elaborar documents de bases i a deliberar a la Taula.

La creació d’aquesta taula és una iniciativa proposada pel grup municipal d’ERC que va aprovar el plenari del Consell Municipal del 27 de novembre de 2020 amb els vots de Barcelona en comú, del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Junts per Catalunya. El grup de treball preveu presentar una proposta d’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i els agents educatius de la ciutat, per ser aprovada pel plenari del Consell Educatiu de Ciutat i pel Consell Municipal.

 

Objectiu: pactar unes línies estratègiques que serveixin de full de ruta del model educatiu a la ciutat

La Taula per l’Acord Edu2030 es crea amb l’objectiu de pactar unes línies estratègiques que serveixin de full de ruta del model educatiu a la ciutat amb horitzó 2030. L’acord busca el màxim consens social i polític per situar l’educació com la palanca de transformació que la ciutat necessita per avançar en l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat que promogui oportunitats d’aprenentatge per a tothom, arreu i al llarg i ample de la vida, reduint les desigualtats i els impactes educatius i socials que la pandèmia ha agreujat.

El punt de partida dels treballs de la Taula són els continguts del Pacte per Barcelona del 2020, per una banda, i els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la ciutat amb horitzó 2030, per l’altra. A més, tant bon punt aquesta iniciativa va ser aprovada pel Consell Municipal, es van encarregar a parelles formades per persones expertes externes i internes a l’administració l’elaboració d’un document de bases breus amb diagnosi, principals reptes i fites per al 2030, així com línies d’actuació per a cada un dels sis eixos temàtics acordats.

A partir d’aquí, els treballs de la Taula s’organitzaran en sis comissions temàtiques, i en sessions plenàries que permetran deliberar i sintetitzar posicionaments compartits en els següents eixos:

1. Educació i criança en la petita infància (0-3)
2. Planificació de l’oferta i parc públic d’equipaments educatius (3-16)
3. Igualtat d’oportunitats: escolarització equilibrada i educació inclusiva
4. Trajectòries educatives post 16: batxillerat, cicles formatius i segones oportunitats
5. Dels centres de formació d’adults a l’educació de persones adultes
6. Oportunitats educatives i culturals més enllà de l’escola

La Taula preveu entre maig i novembre un total de 14 sessions entre les plenàries (maig i tardor) i les temàtiques (dues per cadascuna de les sis comissions). A final de l’any 2021 es podrà presentar una proposta d’acord que es vol que tingui el màxim consens possible tant polític com social. Aquesta proposta es portarà al plenari del Consell Educatiu de Barcelona (CEMB), per una banda, i al plenari del Consell Municipal abans de finalitzar l’any. I les conclusions es compartiran amb la presidència del Consorci d’Educació de Barcelona i amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail