Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell !més
info

Noticies

Torna

81 escoles de la ciutat tindran professionals especialitzats en acompanyament emocional el proper curs

20/04/2021

El nombre de centres educatius amb presència de professionals especialitzats en l’acompanyament emocional es triplicarà el proper curs 2021-2022, arribant a les 81 escoles. Aquesta és una de les mesures que han acordat l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació per posar tots els recursos del Pla de Salut Mental de la ciutat a disposició de la comunitat educativa. També es posarà a disposició de les escoles material pedagògic especialitzat i un punt Konsulta’m de referència.

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Pla de Salut Mental i el Pla de Barris, i el Consorci d’Educació han acordat unificar esforços per incrementar la mirada preventiva en salut mental i emocional. L’acord contempla un seguit de mesures d’impuls de programes que ja existien, o bé l’elaboració de línies específiques d’aquestes mesures recollides en el Pla de Salut Mental de Barcelona que donin resposta a les demandes de la comunitat educativa.

Una de les mesures concretes acordades en aquesta línia és l’increment de la figura del professionals especialitzats en l’acompanyament emocional, fins a 81 escoles de la ciutat a partir del proper curs. Aquesta figura es va incorporar per primera vegada a 27 escoles adscrites al Pla de Barris durant el període 2016-2020,  dins del projecte ‘De l’equip docent a l’equip educatiu’ impulsat per l’Ajuntament, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i el Pla de Barris.

Davant dels bons resultats d’avaluació obtinguts, l’objectiu ara és augmentar considerablement aquesta xifra. Així, l’Ajuntament destinarà 800.000 euros l’any per fer arribar el programa als 66 centres educatius que hi ha als diferents barris prioritzats en el Pla de Barris, mentre que el Consorci en destinarà 400.000 euros més per ampliar aquest projecte a 15 centres educatius més que, sense estar ubicats dins del Pla de Barris, sí que presenten uns nivells més alts de situacions de vulnerabilitat socioeconòmica.

 

Objectiu: abordar de fa forma preventiva el malestar emocional

Els i les professionals especialitzats en acompanyament emocional són uns nous perfils professionals que s’integren en la comunitat educativa, amb l’objectiu d’abordar de forma preventiva el malestar emocional i els incipients problemes de salut mental que es puguin detectar. 

En els centres educatius on aquesta figura ja ha estat present els últims anys s’ha comprovat que ha permès incrementar el nivell de confiança entre les diferents parts que conformen la comunitat educativa, la qual cosa ha servit per donar suport en l’elaboració de la programació en l’àmbit emocional i en la coordinació amb l’equip de mestres; dotar el professorat dels recursos teòrics i pràctics per incorporar noves pràctiques en les actuacions del centre; assessorar l’equip docent sobre les dificultats relacionals i conductuals que puguin sorgir a les aules; així com fer una atenció directa a l’alumnat en el grup aula que possibilita dur a terme un treball preventiu i de detecció de dificultats de desenvolupaments dels nois i noies. A més a més, els equips de centre, conjuntament com a claustre, han pogut reflexionar i adquirir eines conjuntes per una intervenció més assertiva.

Els i les educadores emocionals treballen des d’una òptica multidisciplinar. Fan atenció directa a l’alumnat i participen en les activitats del grup classe amb l’objectiu de detectar situacions de dificultat en el desenvolupament dels nois i les noies. En aquest cas, es coordinen amb l’Equip Assessor Pedagògic (EAP) així com amb els serveis més especialitzats com el CRETDIC per fer l’acompanyament necessari. Per altra banda, també assessoren l’equip docent sobre les dificultats relacionals i conductuals que poden donar-se a l’aula i donen suport en l’elaboració de la programació en l’àmbit emocional. Es tracta de perfils professionals amb formació de grau i postgrau, com pot ser pedagogia, educació, psicologia, psicomotricitat o teràpia corporal que els permet intervenir en la dinàmica de classe tant de forma directa com indirecta.

 

Es reforça l'aliança entre el Pla de Salut Mental i el Consorci d'Educació

El reforç en la prevenció de la salut mental en el si de la comunitat educativa va més enllà. Entre les mesures a desplegar o reforçar hi ha la coordinació necessària per fer arribar als centres educatius informació sobre la vintena de programes i mesures que ja existeixen com a part del Pla de Salut Mental de Barcelona, així com la seva adaptació a la realitat de la comunitat educativa.

Això és possible perquè en el marc de la pandèmia de la Covid-19 s’ha reforçat l’aliança entre el Pla de Salut Mental i el Consorci d'Educació per avançar de manera més eficaç i ràpida per adequar els recursos a les noves necessitats de la comunitat educativa al voltant de la salut emocional i mental. Aquesta aliança permetrà actuar en matèria de prevenció i promoció d’una bona salut mental i permetrà posar en marxa accions específiques per a la comunitat educativa. Per exemple, es posaran en marxa activitats en format virtual orientades a l’alumnat, professorat i famílies fent servir l’eina ja existent del Cabàs Emocional, s’està treballant per tal que el professorat disposi d’eines específiques de suport emocional, i també es facilitarà que cada centre tingui un punt Konsulta’m de referència, que són els espais municipals destinats a joves de 12 a 22 anys que fan suport i acompanyament psicològic.

El reforç d’aquest conjunt de mesures té a veure amb la certesa que la població jove i adolescent és una de les franges d’edat més castigades per les restriccions associades a la pandèmia de la Covid-19, atès que ja hi ha alguns estudis que comencen a assenyalar l’evidència científica sobre l’impacte de la Covid-19 en la salut mental d’infants i joves. 

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail