Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell !més
info

Noticies

Torna

El proper curs 2021-2022 creix i es diversifica l'oferta d'ensenyaments postobligatoris en els centres públics de la ciutat

16/04/2021

El proper curs 2021-22 augmenta als centres públics de la ciutat l’oferta en els batxillerats i els ensenyaments professionals -amb 15 i 35 grups més, respectivament- per cobrir el creixement d’alumnes que acaben l’ESO i garantir la seva continuïtat en el sistema educatiu. A més, arriben a 31 els instituts que imparteixen les noves propostes de batxillerats professionalitzadors i específics i, per primera vegada, s’oferiran dos cicles formatius de grau bàsic (CFGB) que preveu la nova llei d’educació estatal (LOMLOE).

L'oferta inicial en ensenyaments postobligatoris per al proper curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona manté l’aposta per l’ampliació de les opcions de l’alumnat per escollir un itinerari adequat amb les seves perspectives de futur formatiu i professional. Tot per garantir la continuïtat de l’alumnat en el sistema educatiu, amb una oferta més flexible, diversificada i transversal, que permet a través de diversos itineraris accedir als cicles formatius de grau superior o als estudis universitaris.

El procés de preinscripció als ensenyaments postobligatoris del proper curs escolar 2021-22 comença el proper 11 de maig, amb el període de presentació de sol·licituds al batxillerat i als cicles de grau mitjà d’FP, d’arts plàstiques i disseny de l’11 al 17 de maig, i seguirà amb el dels cicles de grau superior d’FP, d’arts plàstiques i disseny del 25 al 31 de maig. La preinscripció serà totalment electrònica, de tal manera que es pugui fer a qualsevol hora del dia i des de qualsevol dispositiu.

 

15 grups més al batxillerat per al proper curs

Es produeix un augment en l’oferta de grups a batxillerat respecte el curs anterior amb 15 grups més. Es creen 2 línies de batxillerat a l’Institut Martí Pous i 1 nova línia a l’Institut Tecnològic de Barcelona i l’Institut Joan Salvat Papasseit impartirà la doble titulació de batxillerat i tècnic d’esports.

El curs passat ja es van posar en marxa les noves propostes formatives de batxillerat: Batxillerat que promou la internacionalització i el coneixement de llengües (English Batx, Batxillerat Internacional, Batxillerat lingüístic i BatxBac); el Batxillerat d’àmbit específic o temàtic (Artístic, Esportiu, Digital) ; i el Batxillerat que fomenta les sinergies amb l’FP (amb Unitats formatives de cicles formatius, el BatxPro, i el de Doble titulació).

Respecte el curs passat també s’incrementen en 10 el nombre de centres on s’imparteixen aquestes noves modalitats de batxillerat passant dels 21 del curs 2020-2021 als 31 pel curs vinent. Tots els centres de la ciutat poden oferir adaptacions per fer el Batxillerat a 3 anys i el Batxillerat lingüístic amb matèries impartides a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI). L’Institut Alzina crea una línia de Batxillerat Internacional.

També hi ha 17 instituts públics que ofereixen el Batxillerat artístic en les modalitats plàstiques i d’escèniques.

 

Més oferta d’FP i dels sectors professionals

En total hi ha 26 centres de formació professional (FP) a la ciutat, amb un increment de 14 cicles més respecte el curs 2020-2021. Pel que fa als ensenyaments esportius, hi ha un increment de l’oferta de 4 grups més; i en els artístics, de 4 grups més.

Per primera vegada es promouen dos cicles formatius de grau bàsic (CFGB) i també la Formació Professionalitzadora amb un grup, en aquest cas a l’Institut de La Mercè, amb l’objectiu de treballar les competències transversals, a més d’orientar l’alumnat a l’obtenció d’un certificat de professionalitat i permet tornar a introduir al sistema educatiu a l’alumnat que n’ha sortit de forma prematura.

Per altra banda, augmenta l'oferta per a alumnat no graduat amb 2 PFI i també per a alumnat amb necessitats educatives associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, es creen dos itineraris més. Alhora, s’implanten tres propostes més de cursos d’especialització per accedir a formació en sectors emergents.

Es treballa en la creació de diferents àmbits professionals en què s’agrupin les diferents titulacions d’FP segons el seu centre d’interès. En aquest cas s’oferten en el nou curs com a novetats els següents grups:

 

  • Restauració, Hoteleria i Turisme: 1 CFGS de Direcció de Cuina, 2 CFGM de Cuina i gastronomia i Forneria, confiteria i pastisseria i 1 IFE de Servei de restauració i àpats, tots a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona.

 

  • Esportiu: 1 titulació de tècnic mitjà en Futbol i Piragüisme en aigües tranquil·les, a l’Institut de l’Esport de Barcelona, i 1 de tècnic mitjà d’Esquí Alpí, a l’Institut de Nàutica de Barcelona.

 

  • Empresarial i financer: 1 PFI d’Auxiliar de comercialització de productes i logística i 1 CFGM de Comercialització de productes alimentaris, a l’Institut dels Aliments de Barcelona i 1 IFE d’Auxiliar en vendes i atenció al públic a l’Institut Poblenou.

 

  • Artístic: 1 de cicles artístics de grau mitjà (CAGM) d’Assistència al producte gràfic imprès a EA Massana, un CAGM de Serigrafia a EAD la Llotja, i 1 CAGM d’Animació en 3D a EA La Industrial, 1 CFGM de Videodiscjòquei i so i 1 Curs d’especialització d’Audiodescripció i subtitulació, ambdós a EMAV.

 

  • Digital: 1 CFGS d’Animacions 3D, jocs i entorns interactius a l’Institut Tecnològic de Barcelona i a EAD Deià, 1 Curs especialitzat de Ciberseguretat en entorns de tecnologies de la informació a l’Institut Tecnològic de Barcelona, centre on també s’imparteix Batxillerat digital, i 1 CFGB d’Informàtica d’oficina, juntament amb l’Institut La Guineueta.

 

  • Moda i estètica: 1 CFGM de Perruqueria i cosmètica capil·lar a l’Institut La Mercè i el cicle formatiu de grau bàsic (CFGB) de Perruqueria i estètica a l’Institut Vall d’Hebron.

 

  • Sostenibilitat: 1 CFGS d’Energies renovables a l’Institut Escola del Treball i un CFGM de Xarxes i estacions de tractaments d’aigües a l’Institut Rubió i Tudurí.

 

  • Industria 4.0: 1 Curs d’especialització de Fabricació Intel·ligent i 1 CFGS de Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluïd, ambdós a l’Institut Escola del Treball i 1 PFI d’Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal, a l’Institut Rambla Prim.

 

  • Biosanitari: 1 Curs d’especialització de Cultius cel·lulars i 1 CFGS de Laboratori clínic, tots dos a l’Institut Bonanova.

 

Nou Institut dels Aliments a Mercabarna

Es continua avançant en la singularització dels centres educatius per àmbits d’interès amb la creació de l’Institut dels Aliments de Barcelona amb seu a Mercabarna, el major mercat majorista del sud d’Europa i on conviuen 600 empreses. En aquest nou centre s’impartirà formació de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS) a partir ja del curs 2021-2022, amb 5 cicles de Comercialització de Productes Alimentaris; Elaboració de Productes Alimentaris; Forneria, Pastisseria i Confiteria; Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària; i Dietètica.

Aquest centre se suma als centres educatius d’àmbits d’interès ja existents, com l’Institut Tecnològic de Barcelona i l’Institut de l’Esport de Barcelona, entre d’altres.

 

Mesures per frenar l’abandonament a 4rt d’ESO: Pla d’Acompanyament

En la preinscripció d’ensenyaments postobligatoris per al curs 2021-2022 un total de 2.652 alumnes rebran l’assessorament del Pla d’Acompanyament del Consorci d'Educació dels 14.476 matriculats aquest curs a 4t d’ESO. Des de la posada en marxa del Pla d’Acompanyament el nombre d’alumnat en situació de vulnerabilitat que s’ha matriculat en ensenyaments postobligatoris ha augmentat en cada curs.

El Pla identifica, orienta, assessora i acompanya l’alumnat de 4rt d’ESO més vulnerable amb l’objectiu de garantir que accedeix a la formació postobligatòria que li resulta més motivadora i adequada, i en què té major probabilitat de completar-la amb èxit. Se l'acompanya en el procés de preinscripció i matrícula, es garanteix que obtindrà una plaça en els ensenyaments escollits i que podrà fer front a les despeses que comporten els estudis. Promou la permanència de l'alumnat en situació de vulnerabilitat en el sistema educatiu reglat a través de l'assessorament en la tria de l'itinerari educatiu i amb programes de suport.

Aquest pla es va iniciar com a prova pilot en el curs 2018-2019 i va servir per assessorar alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) de dos tipus: aquells alumnes amb necessitats derivades d’una discapacitat i els alumnes amb necessitats derivades de situacions socioeconòmiques. En el 2020-2021 es va sumar a aquesta orientació l'alumnat vulnerable acadèmicament, com els alumnes repetidors, els incorporats a partir de 3r d'ESO, els del Pla de diversificació curricular i el de les Unitats d'escolarització compartida (UEC).

 

Accions de suport a l'alumnat i famílies

Les famílies poden trobar informació de la preinscripció en el web edubcn.cat, amb la informació dels centres i les novetats a la ciutat, i també en l’espai web triaeducativa.gencat.cat del Departament d’Educació, en què s’hi poden trobar els continguts de tots els estudis, els requisits d’accés, així com les sortides acadèmiques i professionals.

També en la revista dels ensenyaments obligatoris amb experiències d’alumnes, itineraris formatius, oferta de la FP dual, sectors emergents; sessions informatives per a famílies a través d’Instagram Live a @consorciedubcn, el 5 i 6 de maig. I el suport i assessorament del Servei d’orientació Pla Jove, els Punts d’Informació Juvenil i les oficines d’escolarització.

Més informació Nota de premsa
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail