Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell
Torna

Arrenca el REPRÈN-PRO, un mòdul de noves oportunitats per a l’alumnat graduat en ESO que no cursa cap ensenyament postobligatori

24/03/2021

Aquesta setmana s'ha posat en marxa als centres de formació d’adults La Pau i Francesc Layret el mòdul de noves oportunitats REPREN PRO, un projecte pioner a Catalunya que vol evitar la desvinculació del sistema educatiu per part d'alumnat, que tot i haver obtingut el graduat de l'ESO, no ha trobat una proposta formativa adequada als seus interessos, aptituds i competències.

El propòsit del mòdul de noves oportunitats REPRÈN-PRO és orientar i, alhora, completar les competències acadèmiques d'aquest alumnat i ajudar-lo a trobar una proposta d'ensenyaments postobligatoris el curs següent. Vol capacitar l’alumnat perquè pugui triar i decidir l’estudi adequat a les seves competències i evitar l’abandonament formatiu prematur per manca de competències o d’orientació i motivar vocacions i orientacions molt personalitzades.

 

Alumnat sense la plaça que desitja, que percep que no ha encertat en l'ensenyament triat o que no té clar què vol estudiar

Cada any, un petit percentatge de joves de la ciutat de Barcelona que acaba quart d’ESO amb el graduat, malgrat l’assessorament dels tutors/es, orientadors/es i del Servei d’Orientació Pla Jove, no aconsegueix plaça a l’estudi desitjat, no té clar quin és l’estudi que vol fer o escull una opció que acaba no visualitzant com a viable. Els dos darrers cursos el programa REPRÈN ha permès reubicar en altres centres part d’aquest alumnat, que ha accedit a reorientar-se i seguir uns altres estudis.

Aquest curs 2020-21, però, aquesta situació s’ha complicat per les nombroses graduacions d’alumnat que el curs passat va ser acreditat amb mancances competencials en el context de confinament. Molts alumnes van acabar l'ESO i no van poder accedir a un bon procés d'orientació. El programa REPRÈN no ha pogut reorientar i reubicar aquest alumnat per l’escassedat de places vacants als cicles formatius i als diversos batxillerats. També s'ha detectat alumnat  que està en risc d’abandonament del batxillerat o el grau mitjà, que han i han obtingut resultats febles en les preavaluacions o manifesten desafecció als estudis triats per la qual cosa es preveu  la no fidelització als estudis de postobligatòria.

 

Una oportunitat de reorientació i més formació competencial

Aquest és el perfil dels 35 alumnes que aquesta setmana han començat el nou mòdul de noves oportunitats REPRÈN PRO als centres de formació de persones adultes La Pau i Francesc Layret. Formen part d’un total de 56 nois i noies que el passat mes de novembre no estaven estudiant i van ser detectats pel SOPJ pel seu interès a seguir formant-se malgrat aquesta primera experiència poc satisfactòria.

El REPRÈN PRO és una experiència pilot que vol donar una resposta educativa a aquesta situació d’excepcionalitat i els ofereix un curs per poder reorientar-se, i alhora, aconseguir un major nivell acadèmic, amb més formació competencial en matèries  instrumentals –llengua i matemàtiques- per assolir un nivell suficient per cursar un cicle formatiu o batxillerat.

El curs, de 25 hores setmanals, es realitza en horari de matí de 9 a 14 h i té un enfocament pràctic, amb una  metodologia que abasta treballs en equip, debats, projectes d'investigació, assistència a conferències i seminaris i serveis comunitaris.

S’hi fa un treball de tutoria i acompanyament personal de l’orientació per a la descoberta dels diferents estudis, amb visites als centres de formació professional per tal de visualitzar les oportunitats formatives que ofereix la ciutat i la promoció del desenvolupament personal, educatiu, social i vocacional dels estudiants.