Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Noticies

Torna

S'han fet obres de reforma, ampliació i millora en 34 centres educatius durant les vacances de Nadal

15/01/2021

Amb una inversió total de 3,4 milions d'euros, aquestes obres de reforma, ampliació i millora inclouen actuacions en pintura, cuines, banys, façanes, patis, cobertes, tanques, vestidors, infraestructura TIC i millores funcionals. L’objectiu és avançar en l’equivalència en els serveis i la qualitat de tots els centres educatius de la ciutat, amb criteris unificats i sistematitzats.

L’aturada lectiva durant el Nadal ha servit per avançar en les obres dels centres educatius de la ciutat. El Consorci d’Educació ha realitzat obres RAM en 34 centres de la ciutat: 22 escoles, 1 centre d’educació especial, 2 instituts escola i 9 instituts. El cost de les obres RAM és de 3.415.312 €, amb un import dels honoraris per les obres realitzades de 280.485 €.

Des del Consorci d'Educació es treballa per anticipar-se a les necessitats de les comunitats educatives donant resposta amb les més de 4.000 intervencions que es fan cada any al conjunt d’equipaments educatius (reparacions, reformes i millores, podes, control de plagues, obra nova, mobiliari ...). 

Aquesta la millor manera de treure el màxim profit dels recursos per fer possible que les instal·lacions dels equipaments educatius contribueixin a la igualtat d’oportunitats de tots els infants i joves de Barcelona. Per tal d'unificar les línies de treball i definir criteris en les línies d'actuació, s'estableixen una sèrie de mesures a seguir en cadascuna de les actuacions i intervencions, seguint la idea d'equivalència entre els centres.

Cal destacar la construcció de cuines en tres centres que fins ara no en tenien (Institut Sant Andreu, Institut Montjuïc i Institut Pablo Ruiz Picasso), assegurant així que en totes aquelles zones d’escolarització amb un elevat percentatge d’alumnat en situació de vulnerabilitat tots els instituts disposen de cuina en el propi centre.

  • Pintura (13 centres): Escola Bac de Roda, Escola Ciutat Comtal, Escola Jaume I, Escola Àngels Baixeras, Escola de la Concepció, Escola Catalònia, Escola Concepció Arenal, Escola Palma de Mallorca, Escola Splai, Escola Eduard Marquina, Institut Escola Coves d’en Cimany, Escola Antoni Balmanya i Escola El Polvorí. La inversió ha estat de 1.170.769 €.
  • Façanes (2 centres): Escola Ramon Berenguer III i Escola Mestre Morera, amb una inversió de 386.888 €.
  • Reformes cuines, offices, banys i rebosts (6 centres): Centre d’Educació Especial Castell de Sant Foix, Escola Arc Iris, Escola Palma de Mallorca, Institut Montjuïc, Institut Pablo Ruiz Picasso i Institut Sant Andreu, amb una inversió de 729.052 €.
  • Lavabos i vestidors (2 centres): Escola Mas Casanovas i Escola Cervantes, amb una inversió de 375.562 €.
  • Tanques i Patis (1 centre): Escola Alexandre Galí, amb inversió de 142.721 €
  • Cobertes (1 centre): Escola La Palmera, amb una inversió de 104.796 €.
  • Infraestructura TIC (4 centres): Institut Pablo Ruiz Picasso, Institut Barri Besòs, Institut Milà i Fontanals i Institut Lluis Domènech i Muntaner. La inversió ha estat de 430.937 €.
  • Millores funcionals (5 centres): Escola 9 Graons, Institut Escola Arts, Institut Escola Rec Comtal, Institut d’Ensenyaments Esportius de Barcelona i Institut 22@. La inversió ha estat de 329.969 €.

 

Durant l’aturada lectiva per les vacances de Nadal, també s’han intensificat les obres en els 4 centres de nova construcció (Escola Entença, Escola Anglesola, Escola La Maquinista i Institut Angeleta Ferrer) i s’han realitzat grans actuacions de reforma, ampliació i millora (grans RAM) en 5 centres educatius més de la ciutat (Escola Poblesec, Escola Ignasi Iglésias, Escola La Mar Bella, Institut Escola Antaviana i Institut Escola Trinitat Nova). En total, les obres durant el període de vacances de Nadal s’han desenvolupat en 43 centres educatius, entre les Obres RAM, les grans actuacions i les de nova construcció
 

Equipaments en constant evolució

Els equipaments de la xarxa pública de Barcelona estan en constant evolució, ja sigui perquè els diferents projectes educatius de les escoles plantegen noves necessitats pedagògiques o perquè les instal·lacions han envellit. La transformació d’espais interiors i exteriors és clau per tal d’adaptar-los a les noves metodologies i necessitats de la comunitat educativa.

En un curs en què ja s’han hagut d’adaptar els equipaments a les necessitats i restriccions de la pandèmia de la COVID-19, també continuen programes com el Programa d’actuació periòdica de millora cromàtica dels centres en pintura i revestiments, perquè el color i la incidència de la llum natural i artificial són un factor important en el procés d’aprenentatge; i la Transformació d’infraestructures TIC, ja que les constants innovacions tecnològiques obliguen no només a renovar els equips informàtics i audiovisuals amb certa freqüència, sinó també a adequar els espais i les infraestructures perquè aquests equips puguin funcionar a ple rendiment.

També es posa en marxa el Programa de Transformació de Patis, ja que canvien les necessitats d’espais exteriors dels centres educatius i possibilitat la utilització fora de l’horari lectiu. Es tracta d’un programa estable i sistèmic de transformació de 10 patis escolars cada curs, per millorar-ne tant els espais físics per naturalitzar-los i que esdevinguin refugis climàtics; com les dinàmiques i relacions més igualitàries amb la diversificació dels jocs i dels espais; i dels usos comunitaris com a equipaments del barri. Es vol donar més rellevància a la vida als patis partint de la idea que és també escola i per aprofitar el seu potencial com a espai d’ús de la comunitat.

Per tot això, és necessari actualitzar els edificis amb obres de reforma, ampliació i millora (RAM) amb criteris unificats i l’objectiu prioritari de sistematitzar-les i d’avançar en l’equivalència de tots els equipaments educatius de la ciutat.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail