Torna

11 escoles de la ciutat es converteixen en refugis climàtics

28/09/2020

11 escoles de la ciutat s’han transformat en refugis climàtics per adaptar-se a l’emergència climàtica i fer front a les altes temperatures, amb ambients amb més confort tèrmic que a l'estiu s’obriran al veïnat en cas d’onada de calor i com a patis oberts. Aquest projecte, gestionat pel Consorci d’Educació i finançat per l’Ajuntament de Barcelona, s’emmarca en un programa europeu per adaptar les escoles al canvi climàtic.

Amb aquest projecte s’han transformat els espais exteriors dels 11 centres educatius perquè esdevinguin refugis climàtics, amb més aigua, més ombra i més verd per protegir-se de la calor els mesos d’estiu, en un procés col·laboratiu entre administracions, entitats i escoles amb projectes pedagògics amb els infants de cada escola per decidir les actuacions concretes.

Aquests espais a l'estiu s'obriran a la comunitat educativa i al veïnat en cas d'onada de calor, entenent-los com a zones amb més confort tèrmic. S’emmarquen en l’estratègia global de millores dels equipaments escolars per mitigar els impactes del canvi climàtic i de transformació de l’espai públic dels entorns escolars per pacificar-los i guanyar espai. Es basen, a més, en la innovació, entenent que són un nou concepte d’espai climàtic que fins ara no existeix a la ciutat i que coincideix amb els objectius de la Declaració d’Emergència Climàtica.

Les obres per a les transformacions de les escoles s’han fet durant aquest estiu i, malgrat moltes estan finalitzades, s’espera que acabin en la seva totalitat durant la primera quinzena d’octubre. 

El projecte està gestionat pel Consorci d’Educació i finançat per l’Ajuntament de Barcelona i les actuacions es centren en tres eixos: l’aigua; l’augment de verd, arbres i zones d’ombra verdes; i les actuacions per millorar l’aïllament en edificis, proteccions en façanes i cobertes i tendals per augmentar la zona d’ombres.

Les actuacions s’han fet en el marc del projecte Urban Innovation Action (UIA), un programa de la Comissió Europea per adaptar les escoles al canvi climàtic en el qual també hi participa la ciutat de París. Juntament amb l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació, en aquest projecte d’àmbit europeu hi han participat l’Ajuntament Barcelona Cicle de l’Aigua, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’ICTA-UAB, l’Institut de Salut Global de Barcelona i l’Escola Vila Olímpica. La inversió total del projecte ha estat de 2,6 milions d’euros i la subvenció europea n’ha cobert el 80%.

 

Actuacions blaves, verdes i grises: els tres eixos del projecte

  • Actuacions blaves, relacionades amb la incorporació de punts d’aigua, com fonts o espais singulars de joc i manipulació d’aigua.
  • Actuacions verdes, per augmentar els espais verds, millorar la vegetació a les escoles i crear zones d’ombra, amb murs verds, més espai per a jardins, arbres per crear zones d’ombra o tanques i pèrgoles verdes.
  • Actuacions grises, adaptacions als edificis dels centres per millorar-ne l’aïllament, amb cobertes, tendals, proteccions sobre façanes o ventilació creuada.

Aquestes actuacions han permès recuperar uns 1.000 metres quadrats de sòl natural amb vegetació als patis de les escoles en substitució de terra de formigó i s’han creat 2.213 metres quadrats de nous espais d’ombra amb pèrgoles i tendals. A més, s’han plantat un total de 74 arbres, equivalent als que hi ha en dues illes senceres de l’Eixample, i s’han instal·lat 26 nous punts d’aigua.

 

Vessant pedagògic del projecte

El projecte es va iniciar el passat curs 2019-2020, quan les escoles van començar a treballar amb les entitats que també hi participen per definir les transformacions que s’havien de fer a cada centre. A més de l’adaptació dels espais, el projecte ha inclòs el vessant pedagògic, ja que els infants han participat de forma activa en el disseny de les solucions climàtiques i ho continuaran fent en l’avaluació de les accions.

Amb les mesures executades, ara totes les parts implicades en el projecte faran un seguiment dels resultats de les intervencions en termes de salut i confort climàtic. D’una banda es farà l’avaluació de l’impacte ambiental en col·laboració amb ISGlobal.

Als 11 centres s’hi van col·locar uns sensors per mesurar diferents paràmetres abans d’iniciar les obres i amb la transformació acabada es continuaran avaluant qüestions com la temperatura, la humitat, la ventilació i la qualitat de l’aire, entre altres qüestions. D’altra banda, l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha fet el seguiment de l’impacte en la salut. A través de diferents qüestionaris i entrevistes, és a dir, amb diferents eines qualitatives, s’analitza el confort i benestar dels infants i els adults respecte a l’espai.

Les 11 escoles on s’han fet les actuacions són l’Escola Cervantes (Ciutat Vella), Escola Els Llorers, a (l’Eixample), Escola Ramon Casas (Sants-Montjuïc), Escola Ítaca (Les Corts), Escola Poeta Foix (Sarrià - Sant Gervasi), Escola Rius i Taulet (Gràcia), Escola Font d’en Fargas (Horta-Guinardó), Institut Escola Antaviana (Nou Barris), Escola Can Fabra (Sant Andreu), Escola Poblenou (Sant Martí) i Escola Vila Olímpica, a Sant Martí.

De cara a l’estiu que ve, aquests espais s’incorporaran al llistat d’equipaments refugi climàtic en cas d’onada de calor.

 

Les principals actuacions del projecte

 

Transformació

Centres educatius

Actuacions verdes

Murs verds

- Escola Cervantes
- Escola Poeta Foix
- Institut Escola Antaviana

 

Jardins mediterranis

- Escola Els Llorers
- Escola Rius i Taulet
- Escola Font d’en Fargas
- Escola Can Fabra

 

Espai d’ombra amb arbres

- Escola Ramon Casas
- Escola Ítaca
- Escola Font d’en Fargas
- Institut Escola Antaviana
- Escola Can Fabra
- Escola Poblenou
- Escola Vila Olímpica

 

Tanques i pèrgoles verdes

- Escola Cervantes
- Escola Els Llorers
- Escola Ramon Casas
- Escola Poeta Foix
- Escola Rius i Taulet
- Institut Escola Antaviana
- Escola Can Fabra
- Escola Poblenou

Actuacions blaves

Fonts multifunció

Les 11 escoles

 

Espais singulars de joc i manipulació d’aigua

- Escola Els Llorers
- Escola Ramon Casas
- Escola Ítaca
- Escola Rius i Taulet
- Escola Font d’en Fargas

 

Pèrgola amb aigua

- Institut Escola Antaviana

Actuacions grises

Noves cobertes

- Escola Cervantes
- Escola Poeta Foix
- Institut Escola Antaviana

 

Tendals i pèrgoles sobre cobertes

- Escola Rius i Taulet
- Escola Can Fabra
- Escola Poblenou

 

Proteccions solars sobre façanes

- Escola Cervantes
- Escola Ítaca
- Institut Escola Antaviana
- Escola Can Fabra
- Escola Poblenou
- Escola Vila Olímpica

 

Pèrgoles per augmentar els espais d’ombra

- Escola Cervantes
- Escola Ramon Casas
- Escola Els Llorers
- Escola Poeta Foix
- Escola Rius i Taulet
- Institut Escola Antaviana
- Escola Can Fabra
- Escola Poblenou
- Escola Vila Olímpica

 

Ventilació creuada

- Escola Cervantes
- Escola Font d’en Fargas
- Escola Can Fabra
- Escola Poblenou

 

Actuacions en 56 centres educatius per mitigar els impacte del canvi climàtic

Aquest estiu, a més, el Consorci d’Educació ha fet obres de reforma i millora en 56 centres educatius públics per mitigar els impactes del canvi climàtic des dels equipaments escolars, amb un inversió de 3.674.465,26 € euros. Són actuacions d’aïllament i confort tèrmic, augment d’espais d’ombra o energia renovable i eficiència energètica. 

  • 33 actuacions de millora de l’eficiència energètica
  • 15 centres amb obres per a la millora del confort tèrmic
  • 8 centres amb plaques fotovoltaiques
  • 2 actuacions integrals en patis (més enllà dels 11 centres inclosos en el projecte de Refugis Climàtics)

L’Ajuntament de Barcelona pren, a més, el compromís que en els propers anys dedicarà com a mínim el 25% de la inversió municipal en  reformes escolars a actuacions que adaptin els centres educatius a l’emergència climàtica. S’intensifica així una línia d’actuació que ja s’està seguint en els darrers anys.