Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell
Torna

El curs comença amb un miler més d'alumnes escolaritzats i, per primera vegada, amb més matrícula a P3 a la pública que a la concertada

09/09/2020

El proper 14 de setembre 179.574 alumnes comencen a Barcelona un curs marcat per la Covid-19 i les mesures de seguretat sanitària en el qual augmenten la dotació de personal, amb 514 professionals, i els recursos d’educació inclusiva. En aquest context es posen en marxa l'Oficina Municipal per a la coordinacio dels espais per a les escoles i l'Oficina EduCovid Barcelona i es fa acompanyament als centres amb uns referents per districtes en àmbits estratègics com recursos humans, gestió d'espais i neteja i competències digitals.

El president del Consorci d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray; el vicepresident, Joan Subirats, i la gerent, Mercè Massa, han presentat aquest matí en una roda de premsa les novetats del nou curs escolar en el qual s‘han de prendre mesures excepcionals respecte a altres cursos.

Josep Gonzàlez-Cambray ha recordat que l’educació es fa més imprescindible que mai per garantir el dret a l’educació, després que molts infants no hagin trepitjat el centre en 6 mesos, i que cal obrir les escoles “entre tots, amb la corresponsabilitat entre tota la comunitat educativa”.

La convivència amb el virus, segons el president del Consorci, farà que aquest curs sigui diferent perquè s’aplicaran totes les mesures sanitàries que faran de l’escola “el lloc més segur fora de casa”. Ha recordat les mesures sanitàries de prevenció davant la COVID-19 que s’han posat en marxa, seguint el protocol del Departament d'Educació i el Departament de Salut aprovat pel Procicat, i que poden anar canviant en funció de l'evolució de la pandèmia.

 

Obligatorietat de la "distància-mans-mascaretes", grups estables de convivència i cribatges massius

Entre aquestes mesures que s’aplicaran, Josep Gonzàlez-Cambray ha destacat la obligatorietat de la "distància-mans-mascaretes" i els grups estables de convivència a les escoles; evitar les aglomeracions a les entrades, sortides i patis que preveuen els plans d’organització dels centres educatius; l’ús de mascaretes als instituts i, a partir dels 6 anys, a les escoles; el control de símptomes i cribatges massius a les escoles (els propers dos mesos se’n faran 500.000); totes les reunions de famílies s’han de fer telemàtiques, excepte les imprescindibles i amb menys de 10 persones; i també han de ser telemàtiques les reunions entre els docents, que amb la resta dels professionals dels centres han de mantenir les distàncies amb mascaretes dins i fora del centre; la prioritat de l’ús d’espais a l’aire lliure...

Per la seva banda, Joan Subirats també ha destacat la necessitat que es posin en marxa de nou els centres educatius i la preocupació de l'Ajuntament de Barcelona per reforçar l’activitat del Consorci d’Educació i posar la ciutat a disposició de  l'educació. Tal i com ja es va anunciar fa uns dies, els centres educatius aquest curs 2020-21 disposaran de més de 200 espais a l'aire lliure i en equipaments municipals per a usos escolars. Una iniciativa que, segons el vicepresident del Consorci, farà de Barcelona "una ciutat educadora" i espera que aquesta lògica de col·laboració i d’utilització dels espais públics de la ciutat per part dels centres es mantinguin més enllà del context de Covid19.

 

Es creen l'Oficina Municipal d’espais per a les escoles i l'Oficina Educovid Barcelona 

Joan Subirats ha presentat l’Oficina Municipal d’espais per a les escoles, que ha estat creada amb el Consorci d’Educació i tots els districtes i les àrees municipals implicadesper, per gestionar i garantir les cessions i usos prioritaris de l'espai públic i d'equipaments. El vicepresident del Consorci ha explicat que des del mes de maig s'ha estat treballant per poder localitzar espais addicionals per aquells centres educatius que ho necessitin i des de l'Ajuntament també s'acompanyarà en els usos d'aquests espais i en la seva neteja.

També ha presentat l'Oficina EduCovid Barcelona, un espai creat conjuntament pel Consorci d'Educació de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona en el qual s’estableixen la coordinació entre els centres educatius i la xarxa de salut al conjunt de la ciutat pel seguiment de la situació epidemiològica a les escoles, amb especial atenció als casos positius i les quarantenes que se’n derivin.

L'adaptació del protocol de gestió de casos a la situació concreta de la ciutat i el model de coordinació establert comporta:

· Proves en els centres als grups estables quan s’hagi detectat un positiu

· Cada centre tindrà referents específics (gestors COVID-19), un de salut pública i un d’ atenció primària.

· Integració dels serveis de prevenció de riscos laborals en la identificació i rastrejament de contactes

 

Pla d'acompanyament als centres en el context de la Covid-19

Per poder donar suport als centres, a més de la inspecció educativa, al mes de juliol es va començar a treballar el Pla d'Acompanyament, la base per ajudar els centres en l'elaboració dels seus Plans d'Obertura i prevenció, amb la concreció dels referents de diferents àmbits per a una gestió àgil i propera.

El Pla es mantindrà actiu durant tot l'any i cada districte disposa de referents de salut,  de gestió d’espais i de neteja, de competències digitals i de recursos humans. Seran aquestes persones les que acompanyaran els centres per resoldre de forma òptima les diferents situacions que sorgeixin durant el curs.

 

514 professionals més als centres educatius
Per poder atendre millor les necessitats generades en context Covid-19, s'incorporen 514 nous professionals més als centres escolars: 373 docents, 110 personal no docent (Tècnic d'Eduació Infantil, Têcnic Integració Social, Educadors Educació Especial, Educadors Llar d’Infants) i 31 de personal d'atenció i serveis (PAS), 31 estudiants en pràctiques de Tècnics d'Educació Infantil en FP Dual.

Específicament per als centres de major complexitat en el marc de Pla de Barris, es consoliden els 27 educadors socials de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) que s’integren als equips educatius amb dedicació completa a aquests centres.

També creixen els recursos en l'educació inclusiva, amb 41 incoporacions de Suport intensiu d'escolarització inclusiva (SIEI) arribant als 107; augmenten el nombre d'hores dels vetlladors; s'incorporen 11 professionals més als Equips d'Atenció Psicopedagògica (EAP); i un nou centre d'educació especial donarà suport inclusiu a l'escola ordinària.

 

Tota la informació sobre les novetats del nou curs: Nota de premsa sobre les novetats del curs 2020-21 a Barcelona