Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Noticies

Torna

Es consolida l’aposta de les famílies de la ciutat per l’escola pública i de proximitat

15/07/2020

L'augment de la demanda d'escola pública i de proximitat de les famílies i la tendència al reequilibri en la distribució de l'alumnat en situació de vulnerabilitat són dues de les principals conclusions dels resultats de la preinscripció del proper curs 2010-2020 a Barcelona que aquest matí han presentat en roda de premsa el president del Consorci d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray; el videpresident, Joan Subirats, i la gerent, Mercè Massa. També s'han donat a conèixer les obres que aquest estiu es fan a 105 centres educatius de la ciutat.

En el procés de preinscripció del proper curs 2020-2021 a P3 hi ha hagut una demanda de 11.986 places, de les quals 6.328 en centres públics i 5.658 en centres concertats. S'ha produït un increment de la demanda d'escola pública per part de les famílies de la ciutat, que ha arribat al 53% a causa, entre altres factors, de la consolidació de projectes educatius en transformació. Centres com l'Institut Escola El Til·ler, situat a Baró de Viver, l’Escola Molí de Finestrelles de Sant Andreu, l’Escola Gayarre i Institut Escola Arts a Sants-Montjuïc, l’Escola de les Aigües i l’Escola Mas Casanovas a Horta-Guinardó o l’Escola La Mar Bella a Sant Martí són clars exemples d’aquest fenomen. La majoria d’aquests centres han doblat la seva demanda de preinscripció els darrers dos cursos gràcies a projectes de transformació pedagògica, les mentories o el Programa Magnet, als plans de millora dels equipaments.

Aquesta percepció de centres equivalents per part de les famílies s’ha concretat en una demanda equilibrada en els centres de proximitat. Enguany, el 82,3% de les famílies han sol·licitat un centre pròxim a casa seva, amb 30 punts per proximitat de baremació. En conseqüència, en el procés de preinscripció 2020-2021 cap grup de P3 s'ha hagut de tancar per manca de sol·licituds.

El reequilibri en la demanda és clau en la lluita contra la segregació escolar. Un exemple d’aquest reequilibri és la finalització del procés de transformació de l’Escola Anglesola a Les Corts, que el curs vinent incorpora l’alumnat de l’Escola Ausiàs March i es consolida així un projecte que va néixer amb l’objectiu de revertir la situació de desequilibri en relació a la resta d’escoles del districte.

En l’oferta 2020-2021 s’ha iniciat la transformació de diversos projectes. Les conseqüències derivades per la pandèmia van provocar que alguns d’ells haguessin de presentar els seus projectes a la comunitat educativa en unes condicions molt limitades. Malgrat això, és remarcable la confiança que han generat en les famílies del seu entorn. És el cas de centres com l'Institut Escola Eixample, que ha nascut com a integració a la xarxa pública d’un centre concertat o l'Institut Escola Coves d’en Cimany.

 

Oferta final i assignació a P3

El 99,62% de les famílies han obtingut plaça en una de les opcions demandades i el 93% ho han fet en la seva primera opció. El 98,15% de les sol·licituds s’ha assignat a una de les tres primeres preferències de les famílies.

 

 

Places

Demanda

Assignades

Ampliació

Sol·licitud

Ofici

Pública

6.604

6.328

6220

64

44

Concertada

7.472

5.658

5634

8

16

Total

14.076

11.986

11.854

72

60

 

L'oferta pública ha estat adequada per donar resposta a la demanda de places a cada una de les zones d'escolarització. Així, tothom qui ha demanat només places pública en cadascuna de les opcions, l'ha obtinguda. A l'Esquerra de l'Eixample hi havia un dèficit de places que s'ha cobert amb dos centres fronterers, un de la Dreta de l'Eixample, l'Institut Escola Eixample, i un de Sants-Montjuïc, l'Escola Francesc Macià.

 

Més demanda a 1r d'ESO

La demanda de places a 1r d'ESO ha experimentat un creixement respecte el curs anterior, tant a la pública, 5.220, com a la concertada, 2.079. Tenint en compte la matrícula de continuïtat s’observa un  percentatge de demanda publica del 39%, un creixement de dos punts respecte el curs passat. Enguany ja es preveia un augment del nombre d'alumnes que passaven de 6è de primària a 1r d'ESO, sent una circumstància puntual, ja que per als propers anys es preveu que es redueixi la població a escolaritzar a 1r d'ESO. És per això que s’han creat 7 grups addicionals no previstos a l'oferta inicial, per donar resposta en aquelles zones on la demanda de l'oferta pública superava l'oferta. S'han obert a l'Institut Milà i Fontanals de Ciutat Vella, a l'Institut Viladomat de l'Eixample, a l'Institut Montjuïc de Sants-Montjuïc, a l'Institut Joan Brossa d'Horta-Guinardó, a l'Institut Quatre Cantons i a l'Institut Juan Manuel Zafra de Sant Martí; i al centre concertat Amor de Dios a Nou Barris.

El projecte de ciutat ha posat de manifest un treball conjunt entre centres de primària i de secundària públics en un marc de qualitat educativa i que afavoreix la transició de tot l’alumnat. Aquesta circumstància s'ha fet evident en el moment de la preinscripció, amb la consolidació i l'increment de la demanda entre centres adscrits i principalment, entre centres que formen una Unitat Educativa de Referència. Enguany, aquesta demanda de continuïtat a la zona d'adscripció s'ha situat en el 82%.

El model d’Unitats Educatives de Referència es va iniciar ara fa dos cursos i vol coordinar tant el pas de l'alumnat com el treball pedagògic en les diferents etapes educatives. Cada institut pot formar Unitat Educativa de Referència amb 2 o 3 escoles. Aquestes Unitats Educatives de Referència formen part de la Zona d'Adscripció, que es crea a partir de 2 o 3 instituts de referència. Així, totes les escoles estaran adscrites als instituts de la zona, i es garanteix una millor transició de l’etapa primària a la secundària.

L'aposta per la continuïtat dels projectes de primària a secundària es treballa a través de les Unitats Educatives de Referència i també amb els instituts escola. Enguany, n'obren les portes 4: l' Institut Escola Eixample, l'Institut Escola Coves d'en Cimany, l'Institut Escola Plaça Comas i l'Institut Escola Rec Comtal.

A més, en aquelles zones on hi ha una necessitat clara d’oferta s’han iniciat projectes nous. Són l’Institut Vapor del Fil a Sant Andreu, que en els propers cursos es fusionarà amb l’Escola Molí de Finestrelles com a part del projecte de transformació d’aquesta escola; el ja anomenat Institut Escola Rec Comtal situat a Sant Andreu, que per primera vegada ha fidelitzat pràcticament el 100% l’alumnat que s’havia d’incorporar a 1r d'ESO de la zona; i el projecte de zona de la Barceloneta, on l’Institut Joan Salvat Papasseit ha incrementat la seva demanda posant en marxa un nou projecte.

També han incrementat la seva demanda l'Institut Teresa Pàmies (antic Institut Príncep de Girona), l'Institut Montjuïc, l'Institut Milà i Fontanals, l'Institut Poeta Maragall i l'Institut Juan Manuel Zafra, centres que també estan immersos en processos de transformació dels seus projectes.

 

El Pla de Xoc millora la distribució equilibrada de l'alumnat en situació de vulnerabilitat

 Un dels principals objectius del Pla de Xoc contra la segregació escolar és la millora en la detecció de l’alumnat en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, i a partir del treball conjunt amb l'Institut Municipal de Serveis Socials, s’ha detectat un 10,87% d’alumnat en situació de vulnerabilitat, davant el 3,70% del juny del 2018.

A P3, per poder fer una distribució equilibrada dins la xarxa educativa de l’alumnat vulnerable s'han respectat aspectes com l'escolarització dels germans en el mateix centre; la distància entre domicili i centre educatiu o assignació del següent més proper; i la decisió final de les famílies. 774 alumnes han estat detectats com infants en situació de vulnerabilitat, dels quals 610 han estat preassignats en una plaça de reserva; tot i que finalment 728 han fet la preinscripció, ja que s'ha afegit l'alumnat sobrevingut i valorat durant la preinscripció.

L'anàlisi de les dades respecte els darrers cursos mostren una distribució més equilibrada de l'alumnat de P3 en situació de vulnerabilitat, tant en els centres públics com en els concertats. En el curs 2019-2020, el 73% es va matricular a la pública i el 27% a la concertada, mentre que al curs 2020-2021, es tendeix al reequilibri passant al 63% en el cas dels centres públics i al 37% en els concertats.

En el cas de 1r d'ESO, s'ha treballat per identificar l’alumnat en situació de vulnerabilitat  que està cursant 6è de Primària a centres que no ofereixen ESO durant l’actual curs i que començaran l’Educació Secundària Obligatòria a partir del setembre. Pel que fa al procediment de preassignació a 1r d'ESO, els criteris són l'escolarització dels germans en el mateix centre; l'assignació majoritàriament a un institut adscrit; i la ratificació del tutor/a de 6è. Un total de 1.410 alumnes han estat detectats, dels quals 1.328 han estat preassignats; tot i que 1.381 han acabat participant de la preinscripció ja que, com en el cas de P3, la xifra s'incrementa per la matrícula fora termini de l'alumnat sobrevingut. La distribució de l'alumnat se situa en un 57% a la pública i un 43% a la concertada, pel 64% i 36% del curs 2019-2020.

També per avançar en la distribució equitativa de l’alumnat es mantenen els criteris endegats el curs 2019-2020 per a l’assignació de la matrícula viva durant el curs escolar. Així, l’alumnat que arriba durant el curs no s’assigna en funció de les vacants disponibles en els centres sinó que la distribució es fa de manera equitativa a partir de la determinació de cada zona. L'objectiu és evitar que tots els alumnes que hagin de matricular-se fora de termini s'escolaritzin en els mateixos centres.

 

Suport a les famílies durant la preinscripció telemàtica

El procediment de la preinscripció s'ha realitzat preferiblement de manera telemàtica per raons de prevenció i mobilitat per la crisi sanitària de la COVID-19.  Les famílies han cursat la preinscripció a través d'un formulari en línia al web del Consorci d'Educació o del Departament d'Educació, i la resta de documentació sol·licitada l'han enviat a la bústia de correu electrònic oficial del centre demanat com a primera opció.

Per tal de facilitar el tràmit s'ha obert un servei d'assistència telefònica per fer aquelles consultes necessàries i dur a terme la preinscripció, una assistència telefònica que ha comptat amb el suport d'un servei de teletraducció en temps real en 52 idiomes, amb l’ajuda de personal nadiu.

 A Barcelona, s’han habilitat 8 oficines de suport a la preinscripció, un servei d'atenció prioritària de forma presencial per a les famílies que no disposen de mitjans telemàtics, de connexió a Internet o altres impediments justificats, per tal de garantir l'equitat entre tot l’alumnat. Tot el procediment s'ha dut a terme seguint les normes de seguretat per a la prevenció de la COVID-19. Un equip de professionals ha donat suport, del 13 al 22 de maig, per fer el procediment de la preinscripció atenent preferiblement a les famílies amb infants en situació de vulnerabilitat social que formen part del Pla contra la segregació escolar i la igualtat d’oportunitats i l’alumnat amb Necessitats específiques de suport educatiu (NESE). També en els centres educatius s'ha donat suport al tràmit de la preinscripció, del 19 al 22 de maig.

A edubcn.cat s'ha posat a disposició de les famílies un vídeo tutorial en català i castellà amb la informació, pas a pas, de com realitzar el procés de preinscripció en la situació actual. També s’ha creat un document on s’explicaven les novetats del procés i es clarificaven possibles dubtes. De forma continuada, s'ha fet  difusió de tota la informació sobre el procés de preinscripció i d’aquestes mesures de suport a través de les xarxes socials del Consorci d'Educació.

 

Obres en 105 centres durant l’estiu

El Consorci d'Educació de Barcelona aprofita l'aturada de l'activitat lectiva en els centres educatius per realitzar obres de millora i arranjament de les instal·lacions, i també per adaptar els centres a les noves necessitats d'escolarització, a més d'avançar en els nous equipaments, com l'Escola Anglesola, l'Escola La Maquinista i l'Angeleta Ferrer; i les que s'han d'ubicar en un nou espai, com l'Escola Entença i l'Institut Vapor del Fil.

El Consorci d’Educació de Barcelona va suspendre totes les obres en els centres educatius de la ciutat seguint les indicacions de l'Article 6 del Decret Llei 7/2020 del 17 de març, publicat en el número 8.089 del Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i amb l’objectiu de limitar la propagació de la COVID-19. Entre finals del mes d'abril i mitjans de maig es va reprendre l'activitat en totes les obres que s'havien aturat durant la pandèmia.  

El pressupost per a les obres és de 27.324.082 €, dels quals el 13% (3.653.739 €) aportats pel Departament d'Educació i el 87% (23.670.343 €) aportats per l'Ajuntament de Barcelona . En total, s’estan fent obres en 105 centres educatius a la ciutat..

 

Alternatives per a l'inici de curs

Hi ha tres centres educatius on s'ha hagut d'activar un pla B per poder iniciar el curs vinent, ja que l'aturada de les obres durant aquestes setmanes ha afectat a la seva planificació i és segur que no estaran a punt pel setembre. És el cas de les construccions de nous equipaments com l'Escola Anglesola i l'Escola La Maquinista, i la ubicació de l'Escola Entença en un nou espai; totes tres obres de gran magnitud.

L’inici de l’educació primària de l'Escola Anglesola serà en l’antiga Escola Ausiàs March (C/ Joan Güell, 193), en una ubicació provisional que serà vigent fins el Nadal, data prevista de finalització de les obres de l'edifici definitiu de l'Escola Anglesola. El Consorci d'Educació està treballant també amb la comunitat educativa de l’Institut-escola Plaça Comas en l’adequació dels espais per ubicar les 2 línies noves de 1r d'ESO en l’actual edifici de l’escola les Corts.

En el cas de l'Escola La Maquinista, la impossibilitat d'iniciar el curs en el nou edifici afecta a un seguit de moviments previstos d'altres centres que no es podran realitzar. L'escola es mantindrà en els mòduls situats en el C/Fernando Pessoa 10,  on s'hauria establert l'Institut La Sagrera-Sant Andreu, que es mantindrà en els mòduls actuals situats en el recinte de la Fabra i Coats. El nou Institut Vapor del Fil, que iniciava curs als actuals mòduls prefabricats de l’institut La Sagrera Sant Andreu amb 2 línies d'ESO s’ubicarà provisionalment també en un espai del recinte de la Fabra i Coats.

Dins de l'apartat de noves construccions, també es continuarà treballant en les obres del nou equipament de l'Institut Angeleta Ferrer, tot i que ja estava previst que estiguessin finalitzades fins el curs 2021-2022.

Pel que fa a l'Escola Entença, l'inici provisional del curs serà en l’actual ubicació dins del recinte de l'Escola Industrial (C/Viladomat, 244-268). S'ampliarà amb una tercera planta un dels 2 mòduls actuals que configuren l’escola i que encara té dues plantes, i restarà connectat a nivell amb els espais actuals. El centre havia d'estrenar una nova ubicació provisional al recinte de l'antiga presó La Model.

Pel que fa a nous projectes i transformacions, durant aquest període estival es duen a terme les obres necessàries per generar els nous projectes anuals i els projectes de transformació, un total de 8 centres educatius: 1 escola, 5 instituts escola i 2 instituts de la ciutat.

Durant aquest període estival també com cada any es realitzen les obres de creixement dels equipaments, tant d’obra com modulars, per necessitats d'escolarització en un total de 21 centres educatius: 14 escoles i 7 instituts de la ciutat.

 

Obres de reforma, ampliació i millora (RAM)

Les obres de reforma, ampliació i millora es desenvolupen en un total de 67 centres educatius: 57 escoles, 2 instituts escola, 6 instituts,  2 centres d'educació especial i un equipament educatiu.

En aquest cas es tracta de 69 actuacions de diferent tipus, entre les que destaca el Pla de pintura i revestiments  en 16 centres escolars dins del programa engegat pel Consorci en el 2016, en què es va arribar a l'acord de pintar els centres cada 6 anys, per tal de pacificar l'espai: E. Ramon Llull, E. M. J. Verdaguer, E. Gayarre, E. Lavinia, E. Sagrada Família,  CEE La Ginesta, E. El Timbaler del Bruc, CEE Sant Joan de la Creu, E. Molí de Finiestrelles, E. Pegaso, E. Eulàlia Bota, E. El Sagrer, E. La Farigona del Clot, E. La Caixa, E. Miralletes i E. A. Brusi.

 

A més de les obres d'estiu també es segueix treballant en les grans actuacions en què s'inclouen les obres de l'Escola Entença i l'Institut Escola Arts. Estan en marxa en un total de 9 centres educatius en què es treballa per a la reforma i l'ampliació del centres, a més de la modificació i ajust d'alguns espais. 

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail