Torna

El Programa Èxit de suport educatiu continua funcionant en línia per avançar en la igualtat d’oportunitats

05/05/2020

Aquesta setmana s'ha posat en marxa el Programa Èxit de suport educatiu en línia per als estudiants que ja hi participaven de forma presencial aquest curs 2019-2020, abans de la crisi de la COVID-19. És una de les mesures que ha impulsat el Consorci d’Educació en el marc del Pla d’acció: Centres educatius en línia del Departament d’Educació aquest darrer trimestre del curs per a l’equitat digital de l’alumnat més vulnerable, juntament amb la distribució de més de 5.000 dispositius mòbils amb connectivitat.

Aquest dilluns s'ha posat en marxa la modalitat telemàtica dels programes Èxit Acompanyament Educatiu i Èxit Anglès, per garantir durant aquest darrer trimestre del curs l’acompanyament emocional i el suport en l’aprenentatge de l’alumnat vulnerable que ja hi participava abans de la crisi de la COVID-19.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, que ha estat impulsada pel Consorci d’Educació en el marc del Pla d’acció: Centres educatius en línia del Departament d’Educació per l’equitat digital, és donar el màxim suport a aquest alumnat i minimitzar l’impacte de la bretxa digital per continuar avançant en favor de la igualtat d’oportunitats educatives.

Acompanya aquesta mesura la distribució de més de 5.000 dispositius mòbils amb connectivitat que està fent el Consorci d’Educació des de fa dues setmanes a l’alumnat que es troba en una situació de vulnerabilitat més gran per garantir que pugui seguir l’educació en línia. Són 3.000 tauletes que el Consorci ha adquirit amb targeta SIM (amb connexió de dades) i 2.267 dispositius més dels centres educatius de la ciutat que el Departament d’Educació ha dotat de connexió.

En la modalitat en línia dels programes Èxit Acompanyament Educatiu i Èxit Anglès, que han arrancat aquesta setmana, hi participen bona part dels 3.130 alumnes de 5è i 6è de primària i de secundària de 53 instituts i 112 escoles de la ciutat que hi estan implicats aquest curs 2019-2020, com també els 350 amics@grans i great friends que fan aquest acompanyament educatiu. Alguns d’aquests centres educatius han optat per no participar-hi perquè els tutors i tutores ja fan el seguiment d’aquest alumnat.

Els amics@grans i els great friends han continuat vinculats al programa des del tancament dels centres educatius el 13 de març a causa de la crisi sanitària per la COVID-19. D’una banda, han donat suport a l’elaboració dels informes de la segona avaluació del curs, i de l’altra, han fet propostes didàctiques des d’un enfocament competencial per a l’inici de la tercera avaluació, seguint el Pla d’acció: Centres educatius en línia del Departament d’Educació.


Suport sobretot emocional i adaptat a les necessitats i els recursos de cada alumne/a

L’objectiu del Programa Èxit durant aquesta crisi sanitària és fer acompanyament emocional i suport a les tasques escolars, sense afegir-ne de complementàries, i mantenir la vinculació escolar dels alumnes més vulnerables i dels que no poden comptar amb l’acompanyament de les seves famílies en el seguiment de l’activitat en línia.

Les sessions, que habitualment tenien lloc de forma presencial en el Programa Èxit Acompanyament Educatiu dues tardes a la setmana als instituts de secundària, ara es fan en línia, principalment a través del telèfon mòbil via Telegram, i la comunicació s’adapta als mitjans telemàtics de cada alumne/a i a les seves possibilitats de connexió. Es tracta, doncs, d’un acompanyament sobretot emocional que vol atendre les necessitats personals de cada noi o noia des de la complicitat d’una persona jove que li és propera per edat, com ho és l’amic o amiga gran (o great friend), després de més de cinquanta dies de confinament amb la família. L’objectiu principal és aconseguir el desbloqueig emocional necessari d’aquests alumnes per poder recuperar els hàbits de llegir per comprendre i fer les tasques escolars.

En el cas de l’Èxit Anglès en línia, a més, el propòsit és crear un clima de motivació i engrescament per a la conversa en anglès a partir de la ludificació (gamification), la socialització i la interacció amb altres alumnes, i recuperar els hàbits orals de la interacció.


Totes les garanties de privacitat i confidencialitat

La posada en marxa del Programa Èxit en línia en poc temps i amb totes les garanties de privacitat i confidencialitat per a l’alumnat i els amics grans ha estat possible gràcies a un intens treball operatiu i tècnic de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació.

La setmana passada es van reunir en un seminari web 250 persones —amics i amigues grans, great friends i coordinadors i coordinadores de centres i de zona— per engegar el projecte, i es preveu fer reunions de seguiment en línia. Una part important dels nois i noies que formen part del Programa Èxit des que va començar el curs també s’han implicat en aquesta modalitat del projecte, tot i que molts es troben en l’etapa final dels seus estudis universitaris i ho han de compaginar amb el teletreball.

Objectiu: afavorir l’èxit escolar per a tot l’alumnat de la ciutat

El Programa Èxit és un projecte de caràcter preventiu del Consorci d’Educació, iniciat el curs 2006-2007, que es proposa millorar els aprenentatges bàsics de l’alumnat i acompanyar-lo en el seu pas a l’ESO, amb l’objectiu d’incidir en alguns dels factors clau que afavoreixen l’èxit escolar.

El projecte, que s’adreça a estudiants de 5è i 6è de primària i d’educació secundària, compta amb la implicació dels tutors de l’alumnat i amb l’acció de suport educatiu de joves estudiants universitaris o d’últim curs de cicle formatiu, sovint exalumnes de l’institut, que s’anomenen amics i amigues grans (amics@grans) per la vinculació i el rol de referents que adquireixen per a l’alumnat. També els acompanyen els coordinadors/res de centre i zona, que fan possible aquesta gran organització i logística.

D’altra banda, el Programa Èxit Anglès vol impulsar un pla de treball sistemàtic per millorar les competències en expressió, interacció i comprensió orals en llengua anglesa tant de l’alumnat del darrer curs d’educació primària com d’educació secundària obligatòria, per preparar-los per als títols oficials A2, B1 i B2. El propòsit és augmentar les oportunitats d’exposició a l’anglès oral de l’alumnat que segueix el programa i fomentar-ne l’ús efectiu en situacions d’interacció reals, amb l’acompanyament de joves estudiants universitaris formats per desenvolupar aquesta tasca (great friends, school coordinators i zone coordinator).

Més informació Web del Programa Èxit