Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Noticies

Torna

Quatre nous instituts escola i un nou institut per al proper curs 2020-2021

05/03/2020

El proper curs 2020-2021 Barcelona tindrà 4 nous instituts escola i un nou institut: l'nstitut Escola Plaça Comas, l'Institut Escola Rec Comtal, l'Institut Escola Coves d'en Cimany, l'Institut Escola Eixample i l'Institut Vapor del Fil a Sant Andreu. La creació d'aquests centres són les principals novetats de cara a l'oferta del curs vinent, que van acompanyades d'una sèrie de mesures encaminades a augmentar l’oferta pública i a combatre la segregació escolar.

De cara al curs vinent s'han previst una sèrie de mesures encaminades a augmentar l’oferta pública, perquè en els darrers anys ha anat guanyant pes el percentatge de famílies que han sol·licitat i escolaritzat els seus fills i filles a la xarxa pública. També es fa una clara aposta per la continuïtat entre la primària i la secundària i en favor de la distribució equitativa de l’alumnat en els diferents centres, seguint així amb la lluita contra la segregació escolar.

Tots els alumnes han de tenir igualtat d’oportunitats en l'accés a l'educació i per això és molt important que totes les famílies facin la preinscripció dins del període establert, del 23 de març a l'1 d'abril, amb el màxim d'informació al seu abast, i amb un acompanyament específic a les famílies en situació de vulnerabilitat social.

 

Augment de la preferència de les famílies per l'oferta pública

Els darrers anys a Barcelona ha anat creixent el percentatge de famílies que han escolaritzat els seus fills i filles a la xarxa pública. A P3 s’ha igualat el percentatge de famílies que escolaritzen els seus fills i filles a centres públics (el 49%) i a la concertada (49%) a diferència de Catalunya, excloent les dades de Barcelona on al voltant del 72% de la matrícula es concentra a la pública i el 27% a la concertada.

A l'ESO a Barcelona encara té un paper significatiu la matrícula als centres concertats sent del 60% a la concertada i el 40% a la pública, i del 71% a la pública i el 29% a la concertada a la resta del territori català.

 

Una aposta per la continuïtat entre la primària la secundària

La continuïtat pedagògica és una de les línies de treball del Consorci d'Educació amb un model de pas de primària a secundària que serveixi per donar una educació de més qualitat a l’alumnat de la ciutat i oferir un model d’adscripcions més racional, coherent i equitatiu.  Es tracta d’un model que permet una major integració entre els centres de primària i els de secundària, amb la creació d’Instituts Escola (per al curs 2020-2021 la ciutat en tindrà 10) al mateix temps que es segueix treballant amb les Unitats Educatives de Referència (UER), que relacionen els projectes educatius de 2-4 centres de primària amb un institut de referència d'una mateixa zona. Aquest model vol garantir la continuïtat pedagògica, curricular i organitzativa dels centres dels centres d’una mateixa UER.

 

La lluita contra la segregació és un punt clau en la planificació de l'oferta

Amb continuïtat en el curs 2019-2020 del Pla contra la segregació escolar s'ha millorat en la detecció dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE). Un total de 2.083 alumnes, 907 a P3 i 1.176 a 1r d'ESO, han estat detectats pels serveis socials municipals gràcies al Pla i se'ls ha pogut preassignar a una plaça en un dels centres educatius de la ciutat,  per garantir la igualtat d'oportunitats per al seu èxit educatiu. L'índex de detecció d'alumnat en situació de vulnerabilitat social se situa en un 4,8% i es calcula que hi ha un 8,5% d’alumnat en situació de pobresa severa. Amb el Pla contra la segregació, aquests índex de detecció passen al 7,24% en el cas de P3 i el 8,45% en el de 1r d'ESO, sent un pas endavant que ha estat possible principalment pel treball conjunt dels agents educatius i la col·laboració amb l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) en la posada en marxa i l'aplicació del Pla.

Les característiques de població requereixen una oferta singularitzada, adaptada a les diferents situacions socioeconòmiques i que esdevé un element clau per a la lluita contra la segregació i determinant per fer una reserva de places i distribució equilibrada de l'alumnat.

També són fonamentals per la igualtat d’oportunitats educatives per a tots els infants en edat d’escolarització obligatòria les prestacions que han acompanyat el Pla contra la segregació: l'exempció de pagament de les quotes per a l'escolarització, la gratuïtat del servei de menjador, les activitats extraescolars esportives i les activitats d'estiu.

 

Distribució equilibrada de la matricula fora del procés ordinari de preinscripció

Enguany durant la preinscripció també es reservaran places en els centres escolars per garantir la distribució equitativa de l'alumnat de la matrícula continuada, mitjançant la reducció de capacitat en alguns centres (24 escoles i 2 instituts), per tenir places lliures i poder redistribuir l'alumnat que arriba durant l’estiu i la matricula viva que va arribant durant el curs. Una mesura que serveix per frenar la segregació escolar que pateixen alguns centres que absorbeixen gran part d'aquesta matricula viva durant el curs, així com  l’alumnat que arriba durant l'estiu. 

En el curs 2018-2019 es van rebre durant el procés ordinari de preinscripció un total de 26.008 sol·licituds (entre les de P3 i 1r d’ESO); durant l'estiu se’n van rebre 6.037 més; i durant el curs la matrícula continuada va generar 4.357 sol·licituds més. Això suposa que del total de 36.402 sol·licituds de matrícula del curs 2018-2019, el 28,56% es van rebre fora del període ordinari i bona part d'elles acaben distribuint-se sempre en els mateixos centres, que són els que registren vacants. Precisament això és el que es vol evitar amb aquesta nova mesura, tot afavorint un distribució  equitativa de la matricula viva entre els diferents centres d’una mateixa zona

Com altres cursos també es reduiran ràtios a 34 escoles i 18 instituts amb un índex de complexitat alta.

 

Oferta Inicial P3

Es preveu una demanda de 12.613 places a P3 (91%) sobre els 13.438 infants empadronats a Barcelona. D'aquesta demanda la previsió és que sigui el 47% pública i el 44% concertada. A P3 s'oferten 6.725 places públiques i 7.400 concertades, per un total de 14.125 places. L'oferta de places públiques creix amb la creació dels quatre nous instituts escola.

El ja anunciat fa uns dies Institut Escola Eixample (districte l'Eixample), que es crea a l'equipament del Col·legi Immaculada Concepció (C/València 252) que el Consorci d'Educació canvia la titularitat d'escola concertada a pública seguint el Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat. És el primer centre concertat de Catalunya que passa a la xarxa pública després de l'aprovació d'aquest Decret Llei que vol enfortir el sistema educatiu activant els processos d’integració a la xarxa pública de centres que són de titularitat d’ens locals i privats. Serà un centre de dues línies i servirà per augmentar l’oferta pública de l’Eixample.

Els altres tres nous centres que neixen com a instituts escola són: l'Institut Escola Rec Comtal (districte Sant Andreu), a partir de la fusió de l'Escola Ramon Berenguer III, l'Escola Ramon i Cajal i l'Institut Josep Comas i Solà; l'Institut Escola Coves d'en Cimany (districte Horta-Guinardó), a partir del creixement de l'Escola Coves d'en Cimany; i l'Institut Escola Plaça Comas (districte Les Corts), que es crea a partir del creixement de l’Escola Les Corts.

 

Tal i com ja estava previst i pactat amb la comunitat educativa de cara al curs vinent es preveu el tancament de l’Escola Ausias March. El seu alumnat s’incorporarà al de l’Escola Anglesola que el proper curs inaugurarà equipament a C/Numància, 153-161.

 

Oferta Inicial 1r d'ESO

A 1r d'ESO, la oferta és 14.970 places, 5.940 en centres públics i 9.030 en concertats, que majoritàriament són de continuïtat del seu alumnat.

Es creen 14 grups més gràcies als quatre nous instituts escola ja comentats i a l'Institut Vapor del Fil a Sant Andreu. Aquest nou centre enguany oferirà tres grups de primer d’ESO i s’ubicarà en els mòduls on actualment hi ha l'Institut La Sagrera Sant Andreu, ja que aquest passarà als mòduls de l'Escola La Maquinista, que per la seva banda s'ubicarà definitivament a c. del Ferran Junoy, 56-90.

Pel que fa als grups addicionals a 1r d'ESO se’n preveuen per necessitats d'escolarització a l'Institut La Sagrera Sant Andreu (Sant Andreu), a l'Institut Jaume Balmes (Eixample), a l'Institut Escola Coves d'en Cimany (Horta-Guinardó).


 Nous equipaments

Per al curs vinent es preveuen dos nous equipaments:

-        L’Escola Anglesola que tindrà el nou equipament al c. Numància, 153-161

-        L’Escola Maquinista al c. del Ferran Junoy, 56-90

També es preveu la finalització de les obres de l’Escola Ignasi Iglésias i l'Escola La Mar Bella.

 

Campanya de Comunicació

Amb el lema 'Aprendre a Barcelona. L'Educació batega a cada barri', una vegada més es posen  en marxa accions de comunicació i acompanyament a les famílies a través de banderoles, opis, banners, una guia amb un vídeo tutorial per a la preinscripció, la guia de centres i les jornades de portes obertes. La voluntat és dotar de la màxima transparència a tot el procés i que tots els agents educatius, famílies, professionals i centres, treballin en una mateixa direcció.

En aquesta campanya de comunicació es dona a les famílies la màxima informació possible a través de:

·        Des del 20 de febrer al 10 de març tindran lloc les sessions per a les famílies en els districtes. En aquest curs 2020-2021, i seguint la iniciativa encetada els curs passat, també es fan específiques per a les famílies amb alumnat que s'ha de matricular a primer d'ESO. En total es faran 41 sessions, 25 a P3 i 16 a 1r d'ESO, i en alguns casos amb la possibilitat de tenir un suport lingüístic per a les consultes de famílies en àrab, urdú, bengalí i tagalo.

· Carta a totes les famílies amb fills i filles que s’han d’escolaritzar a P3 i 1r d’ESO, acompanyat d’un fulletó amb la informació principal.

· Les quatre Oficines d'Escolarització que ofereixen un acompanyament durant el procés: a la seu del Consorci d'Educació (pl. Urquinaona, 6), a Ciutat Vella (Placeta del Pi, 2), a Nou Barris (c. del Nil 27) i Sant Andreu (c. de Sant Adrià 20).

La guia de la preinscripció, de P3 i  1r d'ESO.
Un vídeo tutorial amb els passos a seguir a l'hora de fer la preinscripció, en vuit idiomes.
Les Xarxes Socials: Twitter, Facebook i Instagram, des d'on es pretén arribar a tots els públics.
La informació que es pot trobar a la web del Consorci d'Educació www.edubcn.cat.
 

Més informació Nota de premsa
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail