Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Noticies

Torna

L'Institut Rambla Prim renova els seus espais i es converteix en centre de referència de cicles especialitzats

04/10/2019

L'Institut Rambla Prim ha remodelat els seus espais, amb una inversió de 1.125.641,63 euros del Pla de Barris, i aquest curs 2019-2020 s’obre al barri per donar resposta a les necessitats educatives de proximitat, amb una oferta formativa de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu relacionada amb les famílies de l'Administració i Finances i de Electricitat i Electrònica i, entre altres, un CFGS d' Electromedicina Clínic pioner a Barcelona,

L'Institut Rambla Prim, situat al barri del Besòs i el Maresme del districte de Sant Martí (C/ de Cristóbal Moura, 223) ha renovat part dels seus espais amb la voluntat de facilitar els punts de relació entre alumnat i professorat i també amb la idea d'obrir el centre educatiu al barri i convertir-se en un centre de referència de la ciutat de cicles especialitzats.

Després d’una remodelació que ha durat 8 mesos i en la qual s’hi ha invertit 1.125.641,63 euros del Pla de Barris, el centre s’ha obert amb una oferta formativa renovada de cicles formatius especialitzats i d'oferta per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), que respon a les necessitats d'educació de proximitat i com a centre referent de la ciutat en formació professional.

L'Institut Rambla Prim ofereix des d’aquest curs estudis de les famílies de l'Administració i Finances i de Electricitat i Electrònica, amb alumnat principalment del barri, en una zona on hi havia una clara manca d’estudis professionalitzadors. Així,  es comença a impartir aquest curs un CFGS d' Electromedicina Clínica, pioner a Barcelona, amb col·laboració amb l'Institut Bonanova. També creix el CFGS d'Educació i control medioambiental, que passa d'una a dues línies, sent una formació Dual.

Pel que fa a l'oferta per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques, trobem els Programes de Formació i Inserció (PFI), la Formació Bàsica, centrada en l'Electricitat i l'Electrònica; i els Itineraris de Formació Específics (IFE).

L’oferta formativa es completa amb grups de mòduls de noves oportunitats (català, castellà i informàtica) del Centre de Formació d'Adults Montserrat Roig del districte de Sant Martí, per poder acostar aquesta oferta formativa a la població de Besòs.

 

Nous espais i nous usos

Les obres dutes a terme al llarg de 8 mesos, han comptat amb una inversió de 1.125.641 euros del Pla de Barris. La planta baixa (648,49 m2) compta amb un nou espai professionalitzador, sent una zona de rebuda en el que es realitzaran activitats d'informació i d'orientació. Un espai que serveix de punt de relació entre alumnat i professorat, on conviuen diverses activitats, sent la zona central de circulació de l'edifici.

Aquesta planta s'ha dissenyat a mode d'àgora en un espai obert, sectoritzat a través del mobiliari i diferents tancaments oberts, on conviuran zones de reunió, d'assessorament i d'estada, a més de l'administració del centre. La fusta, el vidre, l'acer i el microformigó es combinen per donar una imatge industrial la planta.

L'accés a l'edifici també canvia gràcies a una plaça a mode d'àgora exterior que connecta alhora amb l'interior i l'entorn urbà. Aquesta zona queda permanentment oberta a l'espai públic i separada de la resta dels espais exteriors amb un tancament metàl·lic i una gran portalada corredissa. Així es permet la unificació dels espais exteriors per permetre les activitats obertes al barri.

Des de la nova entrada també es pot accedir a l'antic gimnàs de l'institut, que s'ha habilitat com a sala polifuncional en un soterrani (518,69 m2) també renovat.

Més informació Nota de premsa
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail