Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Noticies

Torna

El curs 2019-2020 s'iniciarà a Barcelona amb un nou institut i la transformació de dos centres

05/09/2019

El curs 2019-2020 comença el proper 12 de setembre a la ciutat de Barcelona a 411 centres d’ensenyaments obligatoris (públics i concertats), amb 178.487 alumnes matriculats -1.672 més que l'any passat- i 9.254 docents. Com a novetats, enguany es posa en funcionament el nou Institut La Sagrera i s'han creat l'Institut Escola Arts i l'Institut Pedralbes, com a resultat de la transformació d'altres centres. A més, Il'Institut Maria Espinalt comença el curs en un nou equipament.

El president del Consorci d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el vicepresident, Joan Subirats, acompanyats de la gerent, Mercè Massa, han presentat aquest matí en roda de premsa les novetats del curs 2019-2020 que comença el proper 12 de setembre.

Aquest curs 2019-2020 obre les portes l'Institut La Sagrera Sant Andreu a més de la transformació educativa de dos centres més; l'Institut Escola Arts, ubicat a l'antiga escola Sant Vicenç de Paül després d'una sèrie de reformes a l'equipament i garantint la continuïtat de primària a secundària de l'Escola Miquel Bleach, i l'Institut Pedralbes, com a resultat de la fusió dels instituts Joan Boscà i Ausiàs March. Recordem que durant aquest estiu s'han fet obres a 100 centres dels 297 públics de la ciutat. Un total de 86 actuacions en obres d'estiu amb una inversió total de més de 9 milions d’euros en centres educatius de la ciutat, i pel que fa a les obres de continuïtat, que han incrementat la seva activitat durant l'aturada lectiva, la inversió supera el 41 milions d'euros.

En total, la inversió en les obres en els 100 centres de la ciutat ha estat de 50.145.855€, dels quals 34.308.907,64€ corresponen a inversió de l'Ajuntament de Barcelona i 15.836.948 a la Generalitat.

Tots els centres podran començar el 12 de setembre la seva activitat lectiva, i només en alguns casos s'haurà de conviure amb les obres durant el curs escolar. En totes aquestes actuacions es garanteix la seguretat i el desenvolupament de l’activitat lectiva amb la mínima afectació possible. A més es porta a terme una comunicació constant i permanent amb la comunitat educativa.

Per poder treballar amb més celeritat i màximes condicions de seguretat en la transformació del centre, els alumnes de l'Escola La Mar Bella es traslladen aquest curs als mòduls de l'Institut Marià Espinalt, que passa a una ubicació definitiva i estrena un nou equipament.

Aquest curs 2019-2020 també s’inicia amb una clara aposta des del Consorci d'Educació de Barcelona per la continuïtat en els projectes innovadors en els centres, una tendència que va començar en el 2016.

 

Dades de matrícula 2019-2020

El curs 2019-2020 s'inicia amb 178.487 matriculats, dades que encara són provisionals. Una xifra superior a la del curs passat, amb 176.815 alumnes, amb un increment que ve marcat per l'augment d'alumnat tant a segon cicle d'Infantil, a Primària i a Secundària, fins arribar als 1.672 matriculats més, entre escola pública, concertada i privada.

Inicien el curs a la ciutat de Barcelona un total de 411 centres d’ensenyaments obligatoris, 236 centres públics (167 escoles, 6 instituts escola, 61 instituts i 2 centres integrats) i un total de 175 centres concertats. També es comptarà en aquest inici de curs amb 34 centres d’educació especial, 8 públics i 26 concertats.

L'equip educatiu també augmenta i passa dels 9.121 del curs passat a 9.254, incrementant-se el nombre de docents en 133 més respecte el curs 2018-2019. El Personal d'Administració i Serveis (PAS) també augmenta en 7 professionals i arriba als 1.287. El total de personal es passa de 10.401 a 10.541.

A més durant el curs es farà una nova convocatòria d'oposicions amb 175 noves places, amb 117 de professor/a d'ensenyament secundari i 58 de professor/a tècnic/a de FP. Una mesura amb què s'estabilitzaran les plantilles i es reduirà la interinitat.

Com el curs passat, continua la tendència al creixement dels llocs específics en perfils docents al projecte educatiu de centre i arriba als 1.419, fet que representa un increment del 17%. A més, hi ha 33 nous projectes de direcció de centres públics.

 

La transformació educativa com a motor

El Consorci d’Educació de Barcelona aposta des de fa quatre anys per una innovació sistèmica i equitativa, que abraci tots els centres educatius de la ciutat i que inclogui a tots els agents de la comunitat educativa.

Per primera vegada tots els centres han pogut participar de les Xarxes per al Canvi, programa que dóna suport a aquest procés de consolidació de la transformació educativa el curs 2019-2020 i compta amb una ampliació del programa amb 24 xarxes a tota la ciutat i un total de 203 centres públics que hi participen, a més de 20 centres més que ho fan a les Xarxes de Competències públiques. També participen en les xarxes de transformació educativa 67 centres concertats. Aquest programa, basat en l’intercanvi entre equips docents i l’aprenentatge entre iguals, permet fer una reflexió conjunta al voltant de quatre eixos: el propòsit de la transformació educativa; les pràctiques d’aula; l’organització de centre i l’avaluació formativa.

S'incrementa l'oferta en la convocatòria unificada de programes passant dels 52 del curs passat als 80 de l'actual. En total hi ha participat 223 centres en la convocatòria; 184 públics i 39 de concertats. Els àmbits de treball que ofereixen aquests programes són diversos, estan en coherència amb els 7 principis de l'aprenentatge i es distribueixen en 9 àrees: transformació educativa (2 programes), art i creativitat (8 programes), ciutat i patrimoni (6 programes), recerca, ciència i tecnologia (17 programes), igualtat d'oportunitats, comunitat i família (4 programes), llengua, plurilingüisme i internacionalització (13 programes), valors i ciutadania (15 programes), sostenibilitat i medi ambient (4 programes) i salut, cos i moviment (11 programes).

 

Recursos de suport per a l'educació inclusiva

Pel que fa a l'alumnat en situació de vulnerabilitat i Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) enguany s'han matriculat un total de 21.655 alumnes en ensenyaments obligatoris., D’aquest, el 93,3%  ho han fet a centres d'educació ordinaris i 6,7% en centres d'Educació Especial, avançant així en un sistema educatiu més inclusiu i amb més suport en els centres ordinaris.

Aquest curs 2019-2020 un nou centre d'Educació Especial, el sisè de la ciutat,  donarà suport a la inclusió en els centres ordinaris. També s'obren 9 nous Suports Intensius per a l'Escolarització Inclusiva (SIEI), dotacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. Serà a l'Escola Seat, l'Escola La Llacuna del Poblenou, l'Escola Ignasi Iglesias, l'Institut Verdaguer, l'Institut Quatre Cantons, l'Institut Sant Andreu, l'Institut XXV Olimpíada, l'Escola dels Encants, i una concertada de secundària: la Salle Comtal. En total hi ha 66 SIEI en funcionament.

Es mantenen les hores dels monitors de suport d’educació especial respecte el curs passat, que desenvolupen tasques d'acompanyament dins l'aula i faciliten la integració dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE).

 

Mesures per avançar en l'equitat

El Pla de Xoc contra la segregació escolar i l'èxit educatiu que s'ha posat en marxa aquest curs 2019-2020 ha contribuït també a avançar cap a una equitat educativa entre els centres amb una distribució més equilibrada de l'alumnat en situació de vulnerabilitat. Amb el Pla de Xoc s'han posat en marxa una sèrie de mesures com la preassignació de places a P3 i l’ESO a tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat, la distribució equilibrada de la matrícula viva dins de la xarxa educativa, no en funció de les vacants de cada centre si no de manera equitativa en c zona i la consolidació d'un sistema menys burocràtic que garanteix de forma directa, entre d'altres, prestacions com la plaça de reserva i l'exempció de quotes per a l'escolarització.

També s'aposta per la continuïtat dels 63 professionals, entre gestors emocionals, tècnics d'integració social i educadors/es socials, que treballen l'educació en clau comunitària a través del Pla de Barris en un total de 38 centres educatius. El seu principal objectiu és assegurar l'atenció global dels infants i les seves famílies donant suport i assessorament a l'equip docent, facilitant la mirada comuna entre professionals de l'àmbit educatiu, social i psicològic.

En quan a la convocatòria d’ajuts de menjador es manté el compromís d’atorgar-los a tot l’alumnat en situació socioeconòmica desafavorida per al curs 2019-2020. Tanmateix s'ha avançat en la desburocratització establint una renovació automàtica dels ajuts agilitzant així la seva tramitació. Es manté el període obert de sol·licitud per garantir l'ajut tot l'alumnat en situació de vulnerabilitat que s'incorpora durant el curs amb la matrícula viva.

 

Vídeo de les actuacions als equipaments educatius de la ciutat aquest estiu 2019

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail