Torna

650 alumnes de 50 centres educatius participen en el nou programa Èxit Anglès

07/11/2017

Aquest curs 2017-2018 s'ha posat en marxa a 50 centres educatius de la ciutat l'Èxit Anglès, un programa que ofereix sessions d’anglès oral de manera gratuïta fora de l’horari escolar a alumnes de sisè de primària i de secundària. El programa va ser presentat ahir en una roda de premsa a l'Institut l'Alzina.

Des del passat dilluns 23 d'octubre,  650 alumnes de 6è de Primària i Educació Secundària Obligatòria participen en les sessions d’anglès oral de manera gratuïta fora de l’horari escolar del nou programa Èxit. 

El projecte Èxit anglès s'ha posat en marxa aquest curs a 50 centres educatius de la ciutat com a prova pilot, amb la convicció que el domini de la llengua estrangera és, i encara ho serà més en el futur, una eina indispensable per al desenvolupament personal i la vida laboral d’aquests adolescents. En els criteris a l’hora de seleccionar els centres participants han tingut prioritat aquells amb més complexitat del seu alumnat.  

En total són 22 escoles i 28 instituts els que participen en el programa, que no només ajuda l’alumnat a millorar el seu anglès oral, sinó que dóna formació als docents dels centres educatius per millorar les seves metodologies d’ensenyament i introduir noves tècniques didàctiques.

El Consorci d’Educació desenvolupa el projecte que finança l’Ajuntament amb 455.530 euros. Tant la formació per al professorat dels centres com les sessions amb l’alumnat es fan fora de l’horari lectiu en les pròpies dependències dels instituts. També hi assisteixen els alumnes de 6è de Primària de les escoles que participen ja del “Programa Èxit acompanyament educatiu”. 

A final de curs, es realitzarà una avaluació del programa a partir de la valoració dels propis adolescents, de les famílies, dels docents, dels centres i dels propis tècnics del Consorci d’Educació de Barcelona.  

 

El programa va ser presentat en una roda de premsa a l'INS L'Alzina

El programa va ser presentat ahir a l'Institut l'Alzina per Laia Ortiz,  tinenta d'alcaldia de Drets Socials i vicepresidenta del Consorci d'Educació;  Carmen Andrés, consellera d'Infància, Joventut i Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona i José Antonio Martín, director d'Acció Educativa del Consorci d'Educació.

 

Alumnes participants amb coneixement mitjà d’anglès

Els alumnes que participen en programa són estudiants de 6è de Primària a 4t de Secundària, amb un nivell mitjà d’anglès, però amb possibilitats de millorar pel que fa a l'expressió oral. La voluntat és donar una empenta en la fluïdesa d’aquests alumnes en llengua anglesa i que a les classes d’anglès ordinàries la llengua oral sigui més present. Per aconseguir-ho, es reforça també amb formació per als seus mestres d’anglès. A l’hora de seleccionar els i les estudiants, ha estat cada centre qui ha decidit per a quins alumnes seria més útil aquest programa.

En total, la prova pilot ha començat el curs escolar 2017-2018 amb 560 alumnes d'ESO i 90 de primària, és a dir, 650, i faran 2 sessions setmanal de 1,5 d'hores des del 23 d’octubre de 2017 fins el 31 de maig de 2018. La voluntat és anar ampliant el nombre d’alumnes més enllà dels 650 a mesura que es consolidi la metodologia en anys successius.

Les sessions per als alumnes són impartides pel que s’anomenen “Great Friends”, estudiants d’universitat o cicles formatius de grau superior, d’entre 20 i 30 anys, que acreditin un nivell mínim de coneixement d’anglès B2. Aquests han estat seleccionats a través d'una entrevista realitzada per professionals de la EOI Barcelona Drassanes.

Durant el mes de setembre s'ha fet la selecció i han rebut una formació sobre noves metodologies pedagògiques, de manera que les sessions no tenen res a veure amb classes magistrals, sinó que es basen en diferents activitats i jocs que faciliten l’aprenentatge de l’anglès.

 

En paral·lel, formació per als docents

En paral·lel, el programa Èxit anglès també inclou una línia de formació per als docents dels centres que participen en el programa, amb una previsió de fins a 10 places per a cada un dels 28 instituts. Hi poden participar els mestres i professors d’anglès, així com els mestres i professors que imparteixen altres assignatures en anglès, seguint el model de l’enfocament metodològic AICLE.

Són professors d’Escoles Oficials d’Idiomes especialistes en ensenyament d’expressió oral en llengua estrangera els que condueixen aquestes sessions destinades als docents. En concret, s'han seleccionat 7 professors d’EOI que tenen al seu càrrec els grups de docents de quatre instituts diferents.

Així, amb el mateix calendari que la formació destinada als alumnes, els seus mestres i professors participen en una sessió mensual de 2 hores d'octubre fins el maig, en la qual els professors d’EOI els formaran sobre innovació metodològica per a l’aprenentatge d’idiomes.

La selecció dels docents que hi participen s'ha fet a partir de les necessitats explicitades per cada centre educatiu.

 

Implicació del professorat d’EOI especialista en habilitats comunicatives orals

Els 7 professors d’Escola Oficial d’Idiomes que participen en el programa durant el curs 2017-2018, a banda de les sessions que fan directament amb els docents, supervisen les sessions dels tutors amb l’alumnat. A més assisteixen de manera regular per tal d’oferir eines, estratègies, materials didàctics i de seguiment i avaluació de l’activitat en el seu conjunt i garantir-ne el bon funcionament i l’assoliment dels objectius.

També imparteixen la formació per al professorat dels centres participants amb l’objectiu que el treball regular a l’aula d’anglès en aquests instituts i les sessions pròpies del programa Èxit Anglès entre tutors i alumnes siguin complementàries i treballin en una mateixa direcció.