Torna

Es celebra la I Jornada internacional sobre l’abandonament escolar prematur de Barcelona

22/04/2015

La Casa del Mar ha acollit aquest matí una jornada internacional sobre l’abandonament escolar prematur que ha posat en comú les experiències que es realitzen en aquest àmbit a cinc ciutats europees -Barcelona, Göteborg, Sheffield i Cerdanyola i Badia del Vallès- en el marc de diversos projectes europeus Comènius Regio.

Prop de 200 persones han assistit aquest matí a la jornada International Convention on Early School Leaving, dedicada a l’abandonament escolar prematur, que s’ha celebrat a la Casa del Mar.

Aquesta jornada ha estat organitzada pel Consorci d’Educació i la Inspecció d’Educació de Barcelona, en el marc dels projectes europeus Comenius Regio relacionats amb l‘abandonament escolar prematur de Barcelona-Göteborg, Barcelona-Sheffield i Cerdanyola/Badia del Vallès-Portsmouth. Al llarg del matí s‘hi han posat en comú les estratègies que s‘han implantat en aquest àmbit a les cinc ciutats que hi participen: Barcelona, Göteborg, Sheffield i Cerdanyola i Badia del Vallès.

 El Consorci d’Educació de Barcelona participa juntament amb la ciutat de Göteborg (Suècia) en el projecte “Prevention Of Drop-out students” (POD’s) amb els objectius, entre d’altres, d’intercanviar experiències i coneixement en l’àmbit de l’abandonament escolar prematur, identificar i implementar bons exemples i establir xarxes amb professionals externs a les escoles per donar suport als estudiants en risc d’abandonar prematurament els estudis. A més del Consorci d’Educació, en aquest projecte hi participen tres instituts públics i dos Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) de Barcelona, la Göteborg Stad Utbildning (administració educativa) i un institut de secundària i un centre de formació d’adults de Goteborg.

Per altra banda, la Inspecció d’Educació de Barcelona participa en el projecte “Reducing Early School Leaving” (RESL) amb la ciutat de Sheffield (Regne Unit) dins del programa Comenius Regio del Pla d’aprenentatge permanent. El programa proposa reforçar la dimensió europea de l'educació a les escoles i que els professors conscients de la seva responsabilitat en la consecució dels objectius que la Unió Europea ha fixat per al 2020. Els seus objectius són compartir punts de vista sobre les necessitats més urgents per al desenvolupament de noves polítiques i l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques entre les associacions europees.

Per últim, els ajuntaments de Badia i Cerdanyola del Vallès participen juntament amb l'Ajuntament de Portsmouth i diverses organitzacions d’aquesta població anglesa en el projecte que ha estat convidat a la jornada d’avui. Amb el títol “Facing Youth Unemployment from its very Beginning”, és un programa d'acompanyament educatiu per millorar les oportunitats del jovent amb més dificultats per reeixir a l’escola, mitjançant la utilització de metodologies innovadores: mindfulness, emprenedoria i treball comunitari.

 

Diferents estratègies de prevenció de l’abandonament escolar prematur

L’inspector en cap de la Ciutat de Barcelona, Xavier Chavarria, ha estat l’encarregat de donar la benvinguda a la jornada d‘avui en nom del gerent del Consorci d’Educació, Manel Blasco. En la seva intervenció ha avançat alguns del problemes amb què es troben les actuacions de prevenció de l’abandonament escolar prematur i el retorn de l’alumnat que ja ha abandonat els estudis, com el dèficit o la segmentació de la informació i la falta d’un sistema integrat d’obtenció de dades. Chavarria també ha volgut recordar les diferents realitats de què parteixen les ciutats participants i com l’intercanvi d’experiències que ha tingut lloc en el marc dels projectes Comenius Regio ha enriquit el seu treball.

La jornada s’ha desenvolupat al llarg del matí en dues parts diferenciades. La primera d‘elles ha estat dedicada a les mesures de prevenció de l’abandonament escolar prematur. I la segona, a la recuperació dels joves que han abandonat el sistema educatiu.

En la primera part, les administracions educatives i les institucions de les cinc ciutats que participen en la jornada (Barcelona, Göteborg, Sheffield i Cerdanyola i Badia del Vallès) han posat en comú, amb una taula rodona, algunes de les estratègies de prevenció de l’abandonament escolar prematur que han implantat, tots ells amb bons resultats.

Per part de la ciutat de Barcelona, s’han presentat dues experiències: una en l’etapa postobligatòria i una altra en l’àmbit de l’educació especial. Per una banda, l’Institut Vall d’Hebron ha explicat el projecte pilot Camp d’orientació professional del Consorci d’Educació en el qual participa: motivació i monitoratge dels itineraris d’èxit dels joves de 15 a 20 anys. I per altra banda, el CEE La Ginesta ha presentat el seu programa de suport als alumnes amb necessitats educatives específiques en programes de formació i inserció (PFI).

 Pel que fa a les ciutats de Göteborg i Sheffield, una representant de l’Ajuntament de Göteborg ha parlat del servei en línia adreçat a estudiants de secundària que han posat en funcionament amb l’objectiu d’activar i recuperar als joves exclosos pel sistema educatiu, en un context d’alumnat majoritàriament immigrant amb una mobilitat molt alta. Des de l‘Ajuntament de Sheffield han explicat les mesures de prevenció primerenca que aquest ha implantat per contrarestar l’abandonament escolar prematur.

La darrera experiència que s’ha donat a conèixer en aquesta primera part de la jornada dedicada a l’àmbit de la prevenció ha estat el treball de mindfulness de l’Ajuntament de Badia amb els joves als instituts de secundària de Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallès.

 

Estratègies per recuperar l’alumnat que abandona els estudis

 La segona part de la jornada ha estat dedicada a les estratègies de recuperació dels joves que han abandonat el sistema educatiu, amb una taula rodona sobre bones pràctiques que s’han realitzat en aquest àmbit a les ciutats participants.

L‘Ajuntament de Göteborg ha explicat les seves mesures de control municipal amb l’alumnat que abandona els estudis. I el de Sheffield, com es planteja la recuperació de les persones que han abandonat el sistema a través d'estratègies comunitàries a través del seu Programa de provisió alternativa.

Pel que fa a les experiències de Barcelona, s’han donat a conèixer les mesures que el Servei d’Orientació del Pla Jove Ciutat Vella del Consorci d’Educació està implantant a cinc centres contra l’abandonament per la reincorporació de joves amb itineraris de nivell 2 i el projecte Mobilitza't Mobile, de Barcelona Activa, adreçat a joves entre 18 i 24 anys que han obtingut el graduat d’ESO. Pel que fa als ajuntaments de Badia i Cerdanyola del Vallès, han donat a conèixer una interessant aplicació de seguiment i coordinació en el treball amb joves a les seves poblacions.

L‘inspector en cap de Barcelona, Xavier Chavarria, ha tancat la jornada amb la presentació d’unes conclusions que han posat en valor les idees més importants que han anat sorgint al llarg del matí a banda i banda de la tarima de ponències. Ha destacat, en primer lloc, la importància de situar l'alumne en el centre i recuperar la seva autoestima, a més de fer suport i orientació a totes edats i de seguir posant en valor en l’educació infantil i primària les competències dels alumnes més enllà de les bàsiques.

Chavarria també ha apuntat la necessitat de crear programes específics dedicats a persones i col•lectius determinats i que existeixi un sistema integrat amb tots els agents tan de dins com de fora de la comunitat educativa. I ha esmentat, a més, que cal un treball conjunt per integrar estructures a tots nivells i que es segueixi fent xarxa i intercanvi d’experiències i programes com les de la jornada d’avui.