Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Noticies

Torna

Es modifiquen les àrees d’influència en la preinscripció del curs 2012-2013

26/01/2012

El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) facilitarà a les famílies de Barcelona ciutat l’elecció de centre a través d’una proposta d'ampliació de les àrees d’influència, fet que permetrà doblar el nombre de centres delimitats en cada àrea, fins a un mínim de 12 centres educatius, 6 de públics i 6 de concertats. Fins ara, la preinscripció només garantia com a mínim 6 centres -3 públics i 3 concertats-, en un model que es va posar en funcionament el curs 2007-2008 i que era vigent fins el moment actual.

La mesura va ser aprovada inicialment pel CEB el passat 23 de gener i s’aplicarà en el procés de preinscripció per al curs 2012-2013. L’aprovació definitiva tindrà lloc, el proper 16 de febrer, un cop escoltats el Consell Escolar Municipal i les representacions dels centres públics i concertats. L’objectiu es facilitar la capacitat d’elecció de centre per part de les famílies, així com seguir donant valor al factor proximitat i afavorir el repartiment d’alumnat immigrant amb necessitats educatives específiques.

 

Ampliació de les àrees d’influència

L’àrea d’influència és l’àmbit geogràfic que correspon a cada domicili i permet obtenir 30 punts de proximitat en el barem d’accés a les escoles que hi són incloses. La proposta permetrà a les famílies disposar d’un mínim de 6 escoles públiques i 6 concertades en les quals tindran la màxima puntuació de proximitat.

A cada domicili de la ciutat li correspon una àrea d’influència, amb tots els centres públics i concertats que es troben en el seu barri o conjunt de barris veïns.

L’ampliació de les àrees d’influència al procés de preinscripció doblarà la capacitat de tria de centre fins a un mínim de 12 escoles i una mitjana de 16,7 centres, mentre que fins ara la mitjana era de 7,9 escoles.

Les noves àrees tindran les següents característiques:

- La unitat territorial a partir de la qual es construeixen les àrees d’influència és l’illa de cases (el domicili). A Barcelona hi ha 5.300 illes.

- Per a cada illa es garanteix un mínim de 12 centres, 6 públics i 6 concertats, que inclouen els 6 centres actuals (3 públics i 3 concertats)

- L’àrea d’influència d’una illa també inclou tots els centres públics i concertats que es troben en el seu barri o conjunt de barris veïns.

 

Distribució geogràfica de les àrees d'influència

Les àrees d’influència es basen en els barris i inclouen sempre tots els centres del barri. Per això són fàcilment identificables i asseguren la proximitat.

La ciutat es divideix en 29 zones a partir de les quals es delimiten les àrees d’influència de cada illa. Aquestes zones agrupen els 73 barris de la ciutat. Per tant, el barri o barris veïns al domicili esdevenen la referència per assegurar una proximitat suficient, en unitats geogràfiques identificables i conegudes que, a més, faciliten la planificació i la gestió de l’escolarització.

 

Procés de preinscripció

En el procés de preinscripció, per primera vegada, es preveu fer ús de la reserva de places per a alumnat immigrant amb necessitats educatives específiques, per tal de seguir millorant en l’escolarització equilibrada. També es contempla la constitució d’una comissió de garanties d’escolarització a Ciutat Vella, que l’aplicarà i en farà un seguiment en aquest districte.

Es podrà consultar tota la informació i les noves àrees d’influència a través d’un cercador al web del Consorci a partir del 15 de febrer. A més els pares i mares rebran informació a casa de l'àrea d'influència del seu domicili abans de la preinscripció.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail