Torna

La Generalitat traspassa la gestió dels seus centres al Consorci d’Educació de Barcelona

16/12/2008

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui, 16 de novembre, mitjançant acord de govern, el traspàs al Consorci d’Educació de Barcelona de la gestió dels centres educatius de la ciutat de Barcelona de titularitat del Departament d’Educació.

En virtut d’aquest acord, l’1 de gener de 2009 el Consorci assumirà la gestió dels 256 centres de titularitat del Departament d’Educació, entre els quals hi ha 152 centres d’educació infantil i primària, 64 instituts d’educació secundària, les cinc escoles oficials d’idiomes de le ciutat, 5 llars d’infants, 4 centres d’educació especial i dos de formació d’adults.

Aquest acord preveu, a més, la supressió dels Serveis Territorials de Barcelona I (Ciutat) i la delegació en el Consorci d’Educació de la relació amb els centres de titularitat privada de la ciutat que fins ara han estat atribuïdes a aquest organisme. Igualment, l'acord preveu també els mecanismes per garantir la coordinació amb la inspecció educativa de la ciutat de Barcelona.

Així doncs, a partir del proper 1 de gener passaran a ser gestionats pel Consorci d’Educació els 8.010 docents i les 969 persones del PAS que treballen als centres educatius de titularitat del Departament d’Educació de la ciutat. Tal i com estableixen els estatuts del Consorci, tot el personal que s’incorporarà a aquest organisme es mantindrà en situació de servei actiu en l’administració d’origen i conservarà els drets adquirits.

Igualment, el Departament d’Educació continuarà exercint les seves competències actuals en la determinació de les plantilles dels centres educatius i, pel que fa al seu personal, les competències en matèria d'adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.

Aquest traspàs és fruit de l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya aprovat el passat 29 de setembre pel consell de direcció del Consorci d’Educació, en el qual s’instava les dues administracions consorciades a fer efectiva l’assumpció de la gestió dels centres educatius de la seva titularitat per part d’aquest organisme.

El govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona faran efectiu el proper 1 de gener el traspàs de la gestió dels seus respectius centres educatius al Consorci d’Educació de Barcelona. Amb aquest traspàs el Consorci assumirà la responsabilitat de la gestió integrada de la xarxa dels 287 centres públics de la ciutat de Barcelona i dels 10.000 professionals que hi treballen.

 

Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar en el ple del passat 28 de novembre el traspàs al Consorci de les competències i funcions relatives a la gestió dels centres educatius de titularitat municipal de la ciutat, amb l’excepció de les escoles bressol municipals, el Conservatori i les escoles municipals de música. En total l’Ajuntament traspassarà al Consorci d’Educació de Barcelona 31 centres, entre els quals n’hi ha 13 d’educació primària, 10 instituts d’educació secundària, 4 centres d’educació especial, 2 centres d’ensenyaments artístics i 2 de formació d’adults.
Més informació Dossier de premsa