Torna

S’aprova el traspàs de la gestió dels centres educatius municipals al Consorci d’Educació de Barcelona

28/11/2008

El proper 1 de gener el Consorci assumirà la gestió dels 31 centres de titularitat municipal. L'Ajuntament mantindrà la gestió de les escoles bressol municipals, el Conservatori i les escoles municipals de música.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui el traspàs al Consorci d’Educació de Barcelona de les competències i funcions relatives a la gestió dels centres públics de titularitat municipal d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria, de règim especial i de persones adultes. Com a excepció d’aquest traspàs, l’Ajuntament mantindrà la gestió de les escoles bressol municipals, el Conservatori i les escoles municipals de música.

Aquest traspàs és fruit de l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que va ser aprovat passat 29 de setembre pel consell de direcció del Consorci d’Educació, en el qual s’instava a les dues administracions consorciades a fer efectiva l’assumpció de la gestió integral dels centres educatius de la ciutat per part d’aquest organisme.

En virtut d’aquest acord a partir del proper 1 de gener de 2009 el Consorci assumirà la gestió dels 31 centres de titularitat municipal que fins ara exercia l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), i entre els quals hi ha 13 centres d’educació primària, 10 instituts d’educació secundària, 4 centres d’educació especial i dos de formació d’adults.

Amb aquest traspàs finalitza el calendari progressiu de delegació de funcions al Consorci d’Educació aprovat en el plenari del Consell Municipal de 21 de juliol de 2006, en el qual també s’acordava el traspàs del personal municipal que exerceix les funcions que es transfereixen. D’aquesta manera, a partir de l’1 de gener passaran a dependre del Consorci d’Educació un total de 897 professionals dels centres educatius municipals (800 docents), 22 dels serveis centrals de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) i 218 subalterns. Entre altres funcions, es delega en el Consorci d’Educació la competència per al nomenament del personal funcionari interí de l’àmbit dels centres docents municipals.

El govern de la Generalitat, per la seva banda, té previst aprovar el traspàs de la gestió dels seus centres educatius públics en el marc d’un consell executiu d’aquest mes de desembre.

Un cop els governs de les dues administracions hagin acordat el traspàs de la gestió dels seus respectius centres educatius, el Consorci d’Educació assumirà la responsabilitat de la gestió integral de la xarxa de centres públics de la ciutat de Barcelona i culminarà el seu desplegament institucional. Un desplegament que es va iniciar el 2004 en els àmbits de l’escolarització, la planificació, els serveis educatius i els programes d’innovació educativa, i que més recentment s’ha estès a la construcció i manteniment dels centres educatius públics, l’educació complementària i extraescolar, la vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria i la reglamentació i gestió del transport, del menjador i d’altres serveis escolars.

Canvi de seu
Amb l’assumpció plena de les seves competències, a partir del proper 1 de gener el Consorci traslladarà la seva seu a l'edifici Torre Urquinaona, situat a la plaça Urquinaona, 6. L’Oficina d’Escolarització i el registre s’ubicaran a la planta baixa de l’edifici i la resta dels serveis ocuparan cinc plantes més, amb un total, planta baixa inclosa, de 4.000 m2.

El Consorci d’Educació de Barcelona va ser creat per la Carta Municipal de Barcelona (Llei 22/1998, de 30 de desembre), una llei aprovada pel plenari de l'Ajuntament de Barcelona, el Parlament de Catalunya i el Parlament Espanyol que reconeix la capitalitat de la ciutat de Barcelona i la dota d'un règim especial. El Consorci d’Educació és l’instrument de gestió educativa que la Carta proposa per a la ciutat.