Torna

Acords del Consell de Direcció del 9 de març de 2021

Oferta inicial de batxillerat per al curs 2021-2022

S’aprova l’oferta inicial dels batxillerats de cara al curs 2021-202, que s’impartiran en un total de 66 centres educatius de la ciutat.

Centres de batxillerat

2020-21

2021-22

Instituts de batxillerat

58

60

Escoles d'arts

4

4

Centres integrats (1)

2

2

Total

64

66

 

Més informació: document, pdf

Resolució de preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022

S’aprova la resolució de preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona.

Més informació: enllaç amb la resolució (DOGC)

Protocol de detecció de falsos empadronaments

Es presenta el protocol de detecció de falsos empadronaments per obtenir punts de prioritat en l’accés a un centre educatiu

Les principals novetats d’aquest protocol són:

  • Coordinar actuacions entre Comissió de Garanties, Departament de Població i Processos Electorals de l’Ajuntament i Serveis Jurídics del CEB.
  • Objectiu: detecció possibles casos de falsos empadronaments i actuar amb la màxima antelació i contundència possible per: a) resoldre els casos, b) anticipar les possibles sancions abans de l’inici del curs i c) generar opinió que es persegueix sistemàticament el frau.
  • Anticipar informació dels moviments patronals (6 mesos abans de l’inici del període de preinscripció) i constin com a “autoritzats” al padró municipal.
  • Centrar atenció casos quan els canvis signifiquin canvi de zona i que afectin a centres d’alta demanda.
  • Iniciar en paral·lel el requeriment d’informació quan es detectin situacions no justificades i la investigació per part de la Guardia Urbana.
  • Fer servir l’eina e-notum per garantir l’eficàcia i efectivitat de l’actuació administrativa i limitar els retards injustificats.