Torna

Acords de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del 16 de setembre de 2020

S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre els districtes municipals, el Consorci d’Educació i els centres educatius per a la cessió i autorització d’espais municipals per al curs 2020-21 per garantir, en aquells casos en què sigui necessari, les condicions i mesures de seguretat per al desenvolupament de l'activitat  escolar en l'actual context de covid 19.

  • S’han detectat necessitats d’espais interiors en 30 centres educatius públics i 2 centres concertat. I com a resultat de l’estudi d’aquestes necessitats s´han identificat 36 equipaments municipals alternatius per resoldre-les (4 biblioteques, 8 casals de barri, 12 altres equipament, 7 centres cívics, 2 CEM o espais esportius, 2 museus, 1 escola de música).
  • S'han detectat necessitats d’espais exteriors en 103 centres educatius públics i 26 centres concertats. Com a resultat de l’estudi d’aquestes necessitats s’identifiquen i plantegen 158 espais exteriors alternatius (62 parcs i /o jardins, 47 places publiques, 21 pistes esportives, 13 patis i exteriors d'altres equipaments, 10 carrers i interiors d’illa).

Per altra banda, la correcta gestió Covid-19 d’accessos i sortides dels centres ha  requerit 62 accions o espais en 41 centres educatius públics i 21 centres concertats.

Model del conveni de col·laboració per a la cessió d'espais municipals per a ús educatiu en el marc de la pandèmia, PDF