Torna

Acords del Consell de Direcció del 16 de juny de 2020

Oferta final dels ensenyaments obligatoris per al curs 2020-2021

S’aprova l’oferta final dels ensenyaments obligatoris per al curs 2020-2021 que properament es presentarà en roda de premsa.

Modificació de la resolució de preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2020-2021. Reserva de places de 1r d’ESO per a alumnes amb necessitats educatives específiques

S’aprova la modificació de la resolució de preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2020-2021. En concret, l’Annex 2 de la reserva de places de 1r d’ESO per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

Codi Zona Denominació Zona Nivell Plaça de reserva NESE per grup Increment proposat Total
Z05 La Marina P3 2 +2 4
S0803 Ciutat Meridiana 1r d'ESO 6 +2 8
S1003 Besòs Maresme 1r d'ESO 5 +2 7

 

Convocatòria d’ajuts de menjador curs 2020-2021

S’aprova la convocatòria d’ajuts de menjador curs 2020-2021.

Les principals novetats de la convocatòria són:

 • La sol·licitud es podrà emplenar des de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon mòbil)
 • Caldrà informar d’un número de compte bancari en previsió que sigui necessari en un futur si hi ha un nou període de confinament.
 • Increment del preu menjador
  - Ordinari (70%): 4,43€
  - Extraordinari (100%): 6,33€

 • Increment llindà de renda

Membres Llindar
Primer adult 10.981,40€
Segon adult 5.490,80€
Nen/a 3.294,45€
Altres adults 2.745,35€

 

 • Enviament d’un SMS a totes les famílies que l’any passat van ser beneficiaris d’un ajut per facilitar el número d’IDALU.
 • Suport a les famílies que tinguin dificultats per emplenar la sol·licitud des de diferents canals:
  • Presencialment a les oficines del Consorci i amb cita prèvia.
   - Seu de Pl. Urquinaona, Ciutat Vella i Sant Andreu
   - Espais habilitats específicament per aquesta gestió
  • Telefònicament (línies dedicades únicament a atendre aquestes consultes) i que oferiran resoldre dubtes puntuals i donar cita prèvia telefònica per ajudar a emplenar tota la sol·licitud.
 • A la pàgina web del Consorci es podrà trobar informació de la convocatòria d’ajuts i les instruccions detallades de cóm emplenar la sol·licitud

Document informatiu per a les famílies, PDF