Torna

Acords del Consell de Direcció del 27 de maig de 2020

Dades provisionals preinscripció 2020-2021

Es presenten les dades provisionals de la preinscripció a educació infantil, primària i secundària del proper curs 2020-21.

 

2019-2020

2020-2021

Sol·liciten plaça a P3

12.489

11.933

Demanen plaça a 1r ESO

6.924

7.312

Sol·licituds per nivell: canvis de centre

4.453

3.516

•      P4, P5

807

660

•      PRI

2.496

1.931

•      2n - 4t ESO

1.150

925

Sol·liciten incorporar-se a cursos intermitjos: nova escolarització a BCN

1.761

2.627

•      P4, P5

400

527

•      1r PRI

233

316

•      2n - 6è PRI

579

950

•      2n - 4t ESO

549

834

Total abans de l'inici de curs

25.629

25.338

Evolució de la demanda d’escolarització a P-3 sobre padró (dades provisionals)

evolució de la demanda a P3 (dades provisionals)

Evolució de la demanda d’escolarització a P-3 (dades provisionals)

evolució de la demanda a P3 (dades provisionals)

Dades generals de P3 (dades provisionals)

 

Curs 2019-2020

Curs 2020-2021

 

Places

Demanda

Vacants

Places

Demanda

Previsió vacants

Pública

6.545

6.425

367

6.521

6.324

197

Concertada

7.541

6.064

1.393

7.472

5.609

1.863

Total

14.086

12.489

1.753

13.993

11.933*

2.060

Evolució de demanda d’escolarització a 1r d’ESO (dades provisionals)

Evolució de demanda d'escolarització a 1r ESO

 

Curs 2019-2020

Curs 2020-2021

 

Places

Demanda

Vacants

Places

Demanda

Previsió vacants

Pública

5.051

4.939

200

5.197

5.228

-31

Concertada

2.220

1.987

425

2.208

2.084

124

Total

7.271

6.926

625

7.405

7.312

93

Oferta inicial dels centres de formació d’adults i EOI per al curs 2020-2021 i ampliació oferta inicial Institut Escola Artístic Oriol Martorell

S’aprova l’oferta inicial dels centres de formació d’adults i EOI per al curs 2020-2021 i ampliació oferta inicial Institut Escola Artístic Oriol Martorell.

Oferta dels centres de formació d’adults

 

 

Curs 2019-2020

Curs 2020-2021

 

Suport Alumnat Vulnerable (antics PEAI)

8 (53 mòduls)

10 (63 mòduls)

LLENGÜES

CATALÀ

51

54

CASTELLÀ

83

90

ANGLÈS

142

135

FRANCÈS

9

9

INFORMÀTICA

COMPETIC

141

136

FORMACIÓ BÀSICA

NIVELL I

9

9

NIVELL II

11

11

NIVELL III

9

9

CAM

4

4

GESO

43

41

PROVES ACCÉS

GM

4

3

GS Comunes

23

20

GS Específiques

59

53

U25 anys

39

36

TOTAL

GRUPS

635

620

PLACES

13.712

13.723

Oferta places EOI

 

2019-2020

2020-2021

 

Places

Grups

Places

Grups

EOI DRASSANES

9.660

322

9.660

322

EOI VALL D’HEBRON

3.900

130

3.900

130

EOI SANT GERVASI

960

32

960

32

EOI LA PAU

1.080

36

1.080

36

EOI SANTS

630

21

630

21

EOI GUINARDÓ

810

27

870

29

TOTAL

17.040

568

17.100

570

Comparativa de grups EOI

Idiomes

Curs 2019-2020

Curs 2020-2021

Diferència

Alemany

74

78

4

Anglès

213

214

1

Àrab

18

18

0

Català

24

21

-3

Coreà

7

7

0

Espanyol

48

48

0

Èuscar

6

6

0

Francès

89

90

1

Grec

6

6

0

Italià

22

22

0

Japonès

16

16

0

Neerlandès

6

6

0

Portuguès

6

6

0

Rus

16

16

0

Xinès

17

16

1

TOTAL

568

570

2

Pla d’Acompanyament de l’alumnat en la transició de l’educació secundària als ensenyaments postobligatoris en el curs 2020-2021

S’aprova la instrucció relativa al desenvolupament Pla d’Acompanyament de l’alumnat en la transició de l’educació secundària als ensenyaments post-obligatoris en el curs 2020-2021.

Més informació: 

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 27 de maig de 2020, pel qual s'aprova la Instrucció relativa al desenvolupament del Pla d'acompanyament de l'alumnat en la transició de l'educació secundària als ensenyaments postobligatoris en el curs 2020-2021.

Liquidació pressupost CEB de l’exercici 2019

El Consell de Direcció ha acceptat la formulació de la liquidació i els comptes anuals corresponents al pressupost i l’exercici econòmic de 2019 del Consorci d’Educació de Barcelona presentada per la gerència i que presenten un resultat pressupostari ajustat per a l’exercici de 214.064,26 euros.

Convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2020-2021

S’han aprovat les bases per la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2020-2021.

Les novetats i principals característiques de la convocatòria són les següents:

  • S’han simplificat i ordenat les bases. Un contingut més genèric que  recull exclusivament els aspectes bàsics i principals per tal que siguin útils en diverses convocatòries. 
  • S’ha suprimit tot allò que pot ser susceptible de canvis, per tal de detallar-ho en la convocatòria d’ajuts, concretament :
  • Llindars de renda, que es modifiquen segons els anys.
  • Aspectes de la gestió que canvien i s’adapten a les diferents situacions de cada edició.