Torna

Acords del Consell de Direcció del 6 d'octubre de 2020

Comptes anuals de l’exercici 2019

S’aproven els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019

Inici de curs i funcionament de les oficines d’Espais i EduSalut BCN

S’han presentat les dades inicials de funcionament de l’Oficina municipal d’espais per a les escoles i de l'Oficina EduSalut BCN, que es donaran a conèixer properament en un informe del seu primer mes de funcionament.

Nous grups a cinc cicles formatius de grau mitjà

Es ratifica, per part del Consell de Direcció, la creació de 5 grups de cicles formatius de grau mitajà CFGM corresponents a l’oferta 2020-21 impulsada per la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació per atendre l’increment de demanda.

Els cinc cicles formatius són:

  • Confecció i moda (Institut Anna Gironella de Mundet)
  • Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (Institut de l’Esport de Barcelona)
  • Cures auxiliars d’infermeria (Institut Flos i Calcat),
  • Sistemes microinformàtics i xarxes (Institut Tecnològic de Barcelona)
  • Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional ciberseguretat (Institut Tecnològic de Barcelona).